Posts Tagged Zespół Szkolno Gimnazjalny w Niechcicach

Spotkanie z panem Januszem Wojciechowskim – posłem do Parlamentu Europejskiego-20.10.2013

21 października 2013

Dnia 20  września 2013 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyło się podsumowanie Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod hasłem ,,Warto poznać Europę” pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego pana Janusza Wojciechowskiego, który ufundował dla zwycięzców niezwykłą nagrodę w postaci kilkudniowej wycieczki do Brukseli. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów klas I-III gimnazjum. Miał  charakter jednoetapowy w formie testu. Jego cele przedstawiały się następująco:

 • propagowanie wśród młodzieży wizji ,,Europy Ojczyzn” polegającej na zachowaniu i pielęgnowaniu odmienności politycznej zintegrowanych krajów Europy,
 • popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej,
 • zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i historii oraz państw europejskich,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelstwa europejskiego.

Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce– Barbara Katulska 
 • II miejsce– Karolina Grzywacz 
 • III miejsce Szymon Zapała 

W spotkaniu z p posłem Januszem Wojciechowskim wzięli udział m. in.: Rafał Ambrozik – asystent posła, p. Jadwiga Kułak-Pełka radna Gminy Rozprza, dyrekcja i społeczność szkolna ZSG w Niechcicach. Po części oficjalnej i wręczeniu nagród, dyplomów laureatom, prelegent  odpowiadał na pytania młodzieży.

Dziękuję p. posłowi J. Wojciechowskiemu za przybycie, a nade wszystko za ufundowanie nagrody dla uczniów, a zwycięzcom gratuluję wygranej! Oczywiście życząc dalszych sukcesów! Kliknij odnośnik, aby obejrzeć galerię zdjęć z wycieczki do Brukseli. (more…)

Piąty Europejski Zlot Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego-22.04.2013

25 kwietnia 2013

Patryk DrożdżowskiNa terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 22 kwietnia 2013 roku odbył się, Piąty Europejski Zlot Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego.
Został on zorganizowany przez Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim oraz nauczycielki szkoły Beatę Hałaczkiewicz, Agnieszkę Cygan-Kwapisz i Agnieszkę Lenarcik. Patronat nad zlotem objęła poseł do Parlamentu Europejskiego pani Joanna Skrzydlewska, poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Artur Ostrowski, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pan Krzysztof Chojniak, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pan Dariusz Magacz.
W trakcie Zlotu gościliśmy:

 • poseł do Parlamentu Europejskiego panią Joannę Skrzydlewską,
 • posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Artura Ostrowskiego
 • dyrektor Europe Direckt panią Małgorzatę Kociniak, oraz panią Bernadetę Banaszczyk,
 • konsultanta ds. edukacji europejskiej w WODN panią Barbarę Śpiewak
 • wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Ludomira Pencinę
 • przedstawiciela Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pana radnego Szymona Miazka
 • dyrektor BANKU PEKAO S.A. Gabrielę Stępnicką,
 • menedżera ds. sprzedaży w BANKU PEKAO S.A. panią Anettę Feldman-Lec
 • przedstawiciela Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego pana dr. Janusza Budzińskiego,
 • wicedyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim pana dr. Pawła Olszewskiego

Ideą wspólnej europejskiej przygody była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej poprzez zabawę. Do udziału w tegorocznym Zlocie zgłosiły się następujące gimnazja:

 •   Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim im. Stanisława Konarskiego
 •   Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicz Piotrkowie Trybunalskim
 •   Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 •   Gimnazjum w Moszczenicy im. Stanisława Małachowskiego
 •   Zespół Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
 •   Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie,
 •   Gimnazjum im. królowej Jadwigi w Wolborzu,
 •   Publiczne Gimnazjum im. gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego w Tomawie

Uczestnicy brali udział w następujących w konkursach popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej:

 •   Europejskie koło fortuny
 •   ,,WieMy”
 •   ,,Szybka piątka”
 •   Scenka ,,Ja w Europie”
 •   Konkurs fotograficzny ,,Ja w Europie”

Po podliczeniu punktów uzyskanych przez gimnazja w poszczególnych konkursach zwyciężyło Gimnazjum z Tomawy. Główną nagrodą jaką uzyskała drużyna składająca się z 10 osób i dwóch opiekunów jest tygodniowy pobyt w Brukseli ufundowany przez poseł do Parlamentu Europejskiego panią Joannę Skrzydlewską.
Nasi uczniowie zespołowo zajęli ostatecznie:
III miejsce w klasyfikacji w ogólnej
II miejsce w konkursie indywidualnym “Szybka piątka”-Marlena Strumiłło
II miejsce w konkursie fotograficznym
Daniel Antoszczyk

Gratuluję:)
Źródło informacji i zdjęć: http://zsp2piotrkow.home.pl

Wycieczka Sulejów-Smardzewice-Tomaszów Mazowiecki-Ujazd-Nagórzyce- 11.10.2012

15 października 2012

Kliknij odnośnik “więcej”, aby obejrzeć całą galerię zdjęć.

Z inicjatywy p. pedagog Teresy Cecotki i współudziale nauczycielek: p. Ireny Zielińskiej i Joanny Wieczorek w dniu 11 października 2012 roku uczniowie klas piątych i szóstych Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach udali się na wycieczkę (opis pod galerią). (more…)

SUPERGIMBUS – Najlepszy Gimnazjalista Województwa Łódzkiego – 9.03.2012

15 marca 2012

MAMY SUPERGIMBUSA 2011/2012!!!

Wielki finał VI edycji konkursu za nami. W walce o tytuł SUPERGIMBUSA – Najlepszego Gimnazjalisty Województwa Łódzkiego, wzięło udział 10 gimnazjalistów z naszego miasta oraz szkół wojewódzkich. Jak co roku, staraliśmy się zapewnić uczestnikom nie tylko miłą atmosferę, ciekawe konkursy i niespodzianki, ale także moc emocji wynikających z naukowych rywalizacji.

Po raz pierwszy jednak w pierwszej części Finału wykorzystaliśmy dobra nowych technologii. Uczestnicy prezentowali swoją wiedzę korzystając z elektronicznego systemu, który pozwalał na wybór odpowiedzi do pytań zamkniętych za pomocą niewielkich pilotów. Nie obeszło się bez małych potknięć, ale zdołaliśmy opanować początkowe problemy i pozostała część konkursu przebiegła bez zastrzeżeń. Poziom pierwszej części Finału okazał się na tyle wyrównany, że o zajęciu 4 i 5 miejsca musiał decydować refleks – a zatem liczyła się szybkość, z jaką uczniowie udzielali poprawnych odpowiedzi.

W rezultacie w 2 części spotkało się pięciu panów, którzy musieli zmierzyć się z pytaniami otwartymi z 11 dziedzin. Łatwo nie było, ale szczęśliwie dotarliśmy do WIELKIEGO FINAŁU – który, podobnie, jak w zeszłym roku, rozegrany został w konwencji teleturnieju “1 z 10”.
Troje niezaprzeczalnie zdolnych gimnazjalistów: Patryk Drożdżowski, Andrzej Nowacki i Jarosław Striker – stali się głównymi kandydatami do niezwykle prestiżowego tytułu Supergimbusa!
Kilka szybkich pytań, chwile zastanowienia, wielkie napięcie i w końcu poznaliśmy zwycięzcę!
Został nim – ANDRZEJ NOWACKI z Zespołu Szkół w Klukach! Stał się tym samym posiadaczem unikalnej statuetki Janioła, którego w tym roku nazwano SLAWKIEM 🙂 oraz pięknego, nowego laptopa – ufundowanego przez Fundację Nauki i Wychowania.
Drugie miejsce zajął JAROSŁAW STRIKER z Gimnazjum nr 26 w Łodzi, a brązowy medal przypadł w udziale PATRYKOWI DROŻDŻOWSKIEMU z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach.

Wszystkim uczestnikom Wielkiego Finału Konkursu serdecznie gratulujemy, a drużynom kibicującym zazdrościmy mocnych gardeł i pomysłowych haseł. Cieszymy się, że tyle młodych ludzi posiada tak przeolbrzymie zasoby wiedzy i chętnie się nimi dzieli. Mamy nadzieję, że wynieśliście z naszego spotkania tylko dobre wspomnienia i zdobyliście kolejne doświadczenia, które budują nas i nasze życie!

Źródło informacji: http://www.supergimbus.salezjanie.pl/

Regulamin Gminnego Konkursu Mitologicznego – 1.03.2012

1 marca 2012

Regulamin gminnego konkursu pod hasłem Maraton mitologiczny dotyczącego znajomości wybranych mitów greckich i wiedzy historycznej o starożytnej Grecji

 1. Cele:

 • Propagowanie wiedzy o kulturze, sztuce i historii starożytnej Grecji.
 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
 • Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności.
 • Uświadomienie obecności mitologii we współczesnym świecie.
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.
 • Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami oraz ze środowiskiem lokalnym.

2. Organizatorzy:

P. Katarzyna Leśniewska (nauczyciel języka polskiego) i Joanna Wieczorek (nauczyciel historii).

3. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas V – tych szkoły podstawowej. Składa się z dwóch etapów:

 • I etap – eliminacje szkolne
 • II etap – finał w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach.

4. Zakres tematyczny:

Uczestników konkursu obowiązuje:

 • znajomość mitologii greckiej w stopniu wykraczającym poza program,
 • znajomość mapy starożytnej Grecji,
 • znajomość związków frazeologicznych związanych z mitologią,
 • znajomość znaczenia wyrazów pochodzenia mitologicznego,
 • znajomość dokonań głównych twórców kultury greckiej w takich dziedzinach jak: literatura, teatr, filozofia, sztuka,
 • znajomość dokonań Greków w dziedzinie sportu.

5. Literatura konkursu:

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 1997.

Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1987.

Mała encyklopedia kultury antycznej, Wydawnictwo PWN 1990.

Markowska W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa, “Iskry” 1987.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM Warszawa, 2003.

Podręczniki do języka polskiego i historii do klasy V dopuszczone przez MEN.

6. Termin:

Planowany termin konkursu: 20  marca 2012 r. o godz.10.00

7. Komisja konkursowa:

Jury konkursu składa się z nauczycieli – opiekunów, powołanych przez organizatorów konkursu.

8. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe. Dla pozostałych uczestników przewiduje się drobne upominki.

9. Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia uczestników prosimy nadesłać na adres:

Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Niechcicach im. M. Konopnickiej

ul. Częstochowska 27

97-341 Niechcice

 • zgłaszać telefonicznie na numer tel. (44) 6 150- 685
 • zgłaszać mailem na adres: synesios0@op.pl

10. Uwagi końcowe:

Zgłoszenia udziału uczniów w konkursie  maksymalnie 3 osoby w terminie do 18 marca 2012 r. Więcej informacji na stronie: joannawieczorek.pl w zakładce Ogłoszenia dla podstawówki.

Organizatorzy:

Katarzyna Leśniewska

Joanna Wieczorek

 

Żywa lekcja historii – 25.01.2012

5 lutego 2012

W ramach projektu pn. Kamienie pamięci – historie Żołnierzy Wyklętych organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach uczestniczyli w dwugodzinnej,  żywej lekcji historii. W murach naszej Szkoły gościł po raz trzeci p. ppłk Jerzy Kacperczyk. Uczennice klasy III a Gimnazjum: Angelika Sobala i Ludwika Ryżewska przygotowują pracę na temat naszego zacnego gościa. Niniejszy projekt ma na celu upamiętnienie losów i czynów naszego bohatera podziemia niepodległościowego z lat 1944 – 1956 związanego z historią regionu, zasługującego na upamiętnienie. /Więcej informacji wkrótce/. (more…)

Akademia z okazji Święta Niepodległości – 10. 11. 2011

10 listopada 2011

“Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!…”

[Edward Łojan]

W przeddzień rocznicy Święta Narodowego, tj. we czwartek, 10 listopada 2011 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbył się, montaż słowno – muzyczny pn. “Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!…” przygotowany przez młodzież naszej Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie przypomnieli smutne, ale zarazem i zwycięskie karty z dziejów historii Polski. Nadrzędnym celem akademii było nie tylko ukazanie żmudnych dróg Polaków do niepodległości, ale też kształtowanie uczuć patriotycznych i dumy narodowej, budzenie szacunku i przywiązania dla tradycji 11 listopada, wzbudzenie poszanowania dla wolności, o którą walczyli nasi dziadowie i ojcowie.

Składam serdeczne podziękowania w imieniu swoim i p. Edyty Pawłowskiej uczniom biorącym udział w akademii. Kliknij odnośnik “więcej”, aby obejrzeć galerię. Joanna Wieczorek (more…)

Wycieczka do Piotrkowa Tryb. i Milejowa – 21.10.2011

7 listopada 2011

Uczniowie klas piątych i szóstych  Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach w dniu 21 października 2011 roku wzięli udział w wycieczce do Piotrkowa Trybunalskiego i Milejowa.

W ramach programu “Multimedialna Pracownia Ekologiczna” dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Tematyka zajęć dotyczyła Polskich Parków Narodowych. Prowadząca: lekcję p. Aneta Gnyp wymieniła parki narodowe w Polsce, omówiła zasady ochrony przyrody w parku narodowym, sklasyfikowała parki ze względu na najważniejsze elementy podlegające ochronie. Przypomniała o zasadach zachowania się na obszarach parków narodowych (miejscach dziedzictwa  społeczno – kulturowego). Następnie uzasadniła celowość tworzenia parków narodowych. Zajęcia urozmaicone ciekawostkami z wykorzystaniem programów  multimedialnych bardzo podobały się uczniom.

Dzieci uczestniczyły również w zajęciach w Planetarium. Dzięki lekcji “pod sztucznym niebem” mogły zaobserwować różnorodne zjawiska fizyczne i astronomiczne, których obserwacja na prawdziwym niebie jest trudna i zajęłaby dużo czasu. Prowadzący opowiedział wiele ciekawostek o ciałach niebieskich, stanie nieważkości i lotach kosmicznych. Zajęcia w planetarium wzbogaciły i usystematyzowały wiedzę zdobytą przez uczniów wcześniej na lekcjach przyrody.

Na koniec wycieczki zwiedziliśmy cmentarz i pomnik 631 polskich żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej w bitwie pod Piotrkowem.

Wycieczkę zorganizowano z inicjatywy p. Małgorzaty Sierant oraz mojej.

Joanna Wieczorek. Kliknij odnośnik więcej aby obejrzeć galerię zdjęć. (more…)

Lekcja Europejska-Europejski Rok Wolontariatu -5.11.2011

7 listopada 2011

W dniu 5 listopada 2011 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się lekcja europejska dla klasy II a Gimnazjum przeprowadzona przez EUROPE DIRECT w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem przewodnim spotkania był Europejski Rok Wolontariatu.

Na wstępie prowadząca p. Katarzyna Stelmaszczyk opowiedziała młodzieży o idei wolontariatu, wyjaśniła pojęcia: “wolontariat” i “wolontariusz”. Następnie wskazała na cele wolontariatu, takie jak:

 •      uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
 •      niesienie pomocy tam, gdzie jest ona upragniona,
 •      uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy ,
 •      współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
 •      włączenie się w akcje charytatywne,
 •      pomoc zwierzętom,
 •      podejmowanie własnych inicjatyw,
 •      poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania,
 •      wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności,
 •      rozwijanie i doskonalenie własnych talentów.

Dalej prowadząca  wyjaśniła zebranym jak zostać wolontariuszem. Ponadto omówiła: historię działalności wolontariatu w Polsce, motywacje wolontariuszy, aspekty prawne i wymieniła adresy siedzib wolontariatów w Polsce i regionie.

Podsumowaniem spotkania była debata oxfordzka pn. “Moja potrzeba wolontariatu – pomagać czy nie?” Uczniowie bardzo dojrzale i ciekawie uzasadniali potrzebę pomagania innym. Otóż jedni chcą czuć się potrzebni innym, drudzy uważają, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat można wyzbyć się egoizmu. W końcu wolontariat uczy Człowieczeństwa. Dzięki pomocy innych możemy poznawać nowe wartości, stać się lepszymi ludźmi i nauczyć się zupełnie inaczej patrzeć na świat. Wolontariat jest również wspaniałą szansą na zdobycie nowych, interesujących doświadczeń i na poznawanie nowych ludzi.

Joanna Wieczorek. Kliknij odnośnik więcej, aby obejrzeć galerię fotek. (more…)

Lekcja warsztatowa – Zabrane dzieciństwo – germanizacja dzieci polskich (1939-1945) – 5.10.2011

8 października 2011

W dniu 5 października 2011 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się dwugodzinna lekcja warsztatowa z historii najnowszej dla klas III Gimnazjum. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach współpracy edukacyjnej  z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Łodzi.
Temat: Zabrane dzieciństwo – germanizacja dzieci polskich (1939-1945)
Lekcja przybliżyła młodzieży mechanizm germanizacji oraz indywidualne losy dzieci polskich, które zdołały wyrwać się z nazistowskiego społeczeństwa i powrócić do ojczyzny.
Prowadzący w niezwykły sposób przedstawił tragedię jednostki, narodu, dziecka – efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji narodów “niższych” od rasy germańskiej.
Łódź – miasto położone na terenach wcielonych do III Rzeszy – otrzymała nazwę Litzmanstadt. Trwało tu osiedlanie się Niemców oraz przesiedlanie lokalnej ludności polskiej i żydowskiej. Wysiedleńcy trafiali często do prowizorycznych obozów przejściowych i przesiedleńczych, które stawały się ośrodkami rozdziału siły roboczej i wynaradawiania. Władze nazistowskie tworzyły także specjalne obozy dla dzieci, które oddzielano od rodziców i kierowano do pracy lub poddawano germanizacji. Dzieci spełniające nazistowskie kryteria rasowe przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku, trafiały do niemieckich rodzin zastępczych, niemieckich szkół ojczyźnianych, do niemieckich rodzin na wsi, do placówek Hitlerjugend (chłopcy) i Bund Deutcher Mädel (dziewczęta) oraz “ludowych ośrodków wychowawczych” w Niemczech oraz ośrodków germanizacji na terenie Kraju Warty. Po wojnie polskie władze podjęły starania o rewindykację zgermanizowanych dzieci z obszaru Niemiec. Do 1947 r. powróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków, z 200 tys. germanizowanych w czasie II wojny światowej.
Prowadzący zajęcia p. Artur Ossowski dalej konkludował:  (…) nie wszystkie dzieci miały tyle szczęścia, że trafiały do osób spokojnych, które obdarzyły je ciepłem i chroniły przed brutalnością wojny. Najczęściej los nie szczędzili im przykrości, upokorzeń oraz bólu. Przykładem tego może być osierocone rodzeństwo Adamiaków, które hitlerowcy przewieźli do obozu przesiedleńczego przy ulicy Łąkowej 4 w Łodzi. Tam próbowano polskie dzieci rozdzielić. Wówczas mała, zrozpaczona Halinka rzuciła się na strażnika. Ku zdziwieniu wszystkich Niemiec nie pobił jej, ale pozwolił, żeby brat Piotr dołączył do siostry. Razem wyjechali do obozu w Kaliszu. Dalej był ośrodek wychowawczy w Luksemburgu i dla germanizowanych sierot w Sanki Martin koło Salzburga. Dzieci nie znalazły się jednak w “normalnej” rodzinie. Niemiec, który je przejął potrzebował tylko siły roboczej do pracy w wielkim gospodarstwie rolnym. Ponadto za każde “przygarnięte” dziecko otrzymywał od państwa określoną sumę pieniędzy. Jedenastoletnia Halina i jej brat Piotr pracowali kilkanaście godzin dziennie. Ona spała na strychu, on zaś w stajni. Gospodarz, który stracił na wojnie dwóch synów często wyładowywał swoje emocje na polskim rodzeństwie. Do Polski wrócili w 1945 r. uciekając wcześniej przed sadystycznym opiekunem, bo obawiali się o swoje życie. Po kilkumiesięcznej, samotnej wędrówce przyjechali do Łodzi.
Następnie zaproszony gość opowiedział niezwykle wzruszającą historię Basi w oparciu o materiał źródłowy. Oto on: “Niekiedy jedyną pamiątką był ostatni list, tzw. wojennych rodziców, którzy dziecko przechowywało przez szereg lat: “Szanowna pani Kossak! Jutro nasza Barbel ma ruszyć w podróż do ojczyzny, do pani, jako babci. Dlatego chciałbym opowiedzieć pani trochę o dotychczasowym życiu pani wnuczki. We wrześniu 1942 r. wziąłem ja do naszego domu z sierocińca w Polzin na Pomorzu. Rok wcześniej straciliśmy na skutek śmierci naszą córeczkę. Wówczas zapragnęliśmy nowego życia w naszym pustym domu. O Barbel wiedzieliśmy tylko, że miała nazwisko Geissler i urodziła się w Gotenhafen 2 lutego 1938 r. Dalszych informacji o jej pochodzeniu nie mogliśmy uzyskać mimo naszych pytań i wysiłków. Przyjęliśmy ja do naszego domu jak nasze rodzone dziecko i jako takie traktowaliśmy i wychowywaliśmy. W tym czasie nosiła również nasze nazwisko. Zawsze czuła się tu dobrze. W 1943 r. zachorowała na szkarlatynę. Poza tym była zdrowa i żywa. Od trzech lat uczęszczała do szkoły publicznej. Barbel jest zdolna, nie ma jednak wystarczającej cierpliwości do nauki. Chętnie rysuje i maluje i jest w tym niezmordowana. W ostatnich dniach chorowała na lekką grypę, dlatego z wyrzutami sumienia pozwalamy jej podróżować. Rozstanie z nią nie przychodzi nam łatwo. Ale wiemy, że dziecko należy do swoich krewnych i pani ma to pierwsze prawo. Oddajemy ją pani świadomi i pewni, że zrobiliśmy dla dziecka, to, co tylko było w naszej mocy. Życzymy pani, aby zaznała pani wiele radości z jej powodu. Przy tym mamy nadzieję, że bardzo szybko i dobrze dostosuje się do nowych warunków oraz, że będzie zdrowa i wesoła. Ucieszylibyśmy się mogąc kiedyś usłyszeć o dalszym jej życiu i powodzeniu dziecka Wilh. Rossman?. [Ze zbiorów Barbary Paciorkiewicz, tłumaczenie Magdalena Filip].
Dalej prowadzący konstatował: Małej Barbarze Paciorkiewicz ( z domu Gajzler) wojna odebrała dzieciństwo i tożsamość. Stąd długo zadawała sobie pytanie, “kim naprawdę jest”? Urodziła się w 1938 roku w Gdyni. Na początku wojny zmarła jej matka, a cała rodzina została wysiedlona z rodzinnego miasta. Mała Basia mieszkała odtąd z babcią i dziadkiem przy ul. Lipowej w Łodzi. Gdy miała niespełna 4 lata- w 1942 r.-zabrano ją do domu dziecka przy ul. Przędzalnianej. Tam poddano ja procedurze wynaradawiania… (more…)