Posts Tagged Zespół Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Piąty Europejski Zlot Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego-22.04.2013

25 kwietnia 2013

Patryk DrożdżowskiNa terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 22 kwietnia 2013 roku odbył się, Piąty Europejski Zlot Gimnazjalistów Powiatu Piotrkowskiego.
Został on zorganizowany przez Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim oraz nauczycielki szkoły Beatę Hałaczkiewicz, Agnieszkę Cygan-Kwapisz i Agnieszkę Lenarcik. Patronat nad zlotem objęła poseł do Parlamentu Europejskiego pani Joanna Skrzydlewska, poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Artur Ostrowski, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pan Krzysztof Chojniak, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli pan Dariusz Magacz.
W trakcie Zlotu gościliśmy:

 • poseł do Parlamentu Europejskiego panią Joannę Skrzydlewską,
 • posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Artura Ostrowskiego
 • dyrektor Europe Direckt panią Małgorzatę Kociniak, oraz panią Bernadetę Banaszczyk,
 • konsultanta ds. edukacji europejskiej w WODN panią Barbarę Śpiewak
 • wiceprzewodniczącego Rady Miasta pana Ludomira Pencinę
 • przedstawiciela Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pana radnego Szymona Miazka
 • dyrektor BANKU PEKAO S.A. Gabrielę Stępnicką,
 • menedżera ds. sprzedaży w BANKU PEKAO S.A. panią Anettę Feldman-Lec
 • przedstawiciela Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego pana dr. Janusza Budzińskiego,
 • wicedyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim pana dr. Pawła Olszewskiego

Ideą wspólnej europejskiej przygody była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej poprzez zabawę. Do udziału w tegorocznym Zlocie zgłosiły się następujące gimnazja:

 •   Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim im. Stanisława Konarskiego
 •   Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicz Piotrkowie Trybunalskim
 •   Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 •   Gimnazjum w Moszczenicy im. Stanisława Małachowskiego
 •   Zespół Szkolno-Gimnazjalnego im. Marii Konopnickiej w Niechcicach
 •   Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie,
 •   Gimnazjum im. królowej Jadwigi w Wolborzu,
 •   Publiczne Gimnazjum im. gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego w Tomawie

Uczestnicy brali udział w następujących w konkursach popularyzujących wiedzę o Unii Europejskiej:

 •   Europejskie koło fortuny
 •   ,,WieMy”
 •   ,,Szybka piątka”
 •   Scenka ,,Ja w Europie”
 •   Konkurs fotograficzny ,,Ja w Europie”

Po podliczeniu punktów uzyskanych przez gimnazja w poszczególnych konkursach zwyciężyło Gimnazjum z Tomawy. Główną nagrodą jaką uzyskała drużyna składająca się z 10 osób i dwóch opiekunów jest tygodniowy pobyt w Brukseli ufundowany przez poseł do Parlamentu Europejskiego panią Joannę Skrzydlewską.
Nasi uczniowie zespołowo zajęli ostatecznie:
III miejsce w klasyfikacji w ogólnej
II miejsce w konkursie indywidualnym “Szybka piątka”-Marlena Strumiłło
II miejsce w konkursie fotograficznym
Daniel Antoszczyk

Gratuluję:)
Źródło informacji i zdjęć: http://zsp2piotrkow.home.pl