Posts Tagged Małgorzata Sierant

Wycieczka do Piotrkowa Tryb. i Milejowa – 21.10.2011

7 listopada 2011

Uczniowie klas piątych i szóstych  Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Niechcicach w dniu 21 października 2011 roku wzięli udział w wycieczce do Piotrkowa Trybunalskiego i Milejowa.

W ramach programu “Multimedialna Pracownia Ekologiczna” dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. Tematyka zajęć dotyczyła Polskich Parków Narodowych. Prowadząca: lekcję p. Aneta Gnyp wymieniła parki narodowe w Polsce, omówiła zasady ochrony przyrody w parku narodowym, sklasyfikowała parki ze względu na najważniejsze elementy podlegające ochronie. Przypomniała o zasadach zachowania się na obszarach parków narodowych (miejscach dziedzictwa  społeczno – kulturowego). Następnie uzasadniła celowość tworzenia parków narodowych. Zajęcia urozmaicone ciekawostkami z wykorzystaniem programów  multimedialnych bardzo podobały się uczniom.

Dzieci uczestniczyły również w zajęciach w Planetarium. Dzięki lekcji “pod sztucznym niebem” mogły zaobserwować różnorodne zjawiska fizyczne i astronomiczne, których obserwacja na prawdziwym niebie jest trudna i zajęłaby dużo czasu. Prowadzący opowiedział wiele ciekawostek o ciałach niebieskich, stanie nieważkości i lotach kosmicznych. Zajęcia w planetarium wzbogaciły i usystematyzowały wiedzę zdobytą przez uczniów wcześniej na lekcjach przyrody.

Na koniec wycieczki zwiedziliśmy cmentarz i pomnik 631 polskich żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej w bitwie pod Piotrkowem.

Wycieczkę zorganizowano z inicjatywy p. Małgorzaty Sierant oraz mojej.

Joanna Wieczorek. Kliknij odnośnik więcej aby obejrzeć galerię zdjęć. (more…)