Posts Tagged historie Żołnierzy Wyklętych

Projekt “Kamienie pamięci – historie Żołnierzy Wyklętych” – 1.12.2011

23 grudnia 2011

W związku ustanowieniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca “Narodowym Dniem Pamięci – Żołnierzy Wyklętych” Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: “Kamienie pamięci – historie Żołnierzy Wyklętych”, który ma na celu upamiętnienie losów i czynów członków podziemia niepodległościowego działającego w latach 1944-56. “Kamienie pamięci” są metaforą trwałości naszej pamięci o nich. Warto utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach, choćby po to, by przypomnieć, że historię często piszą zwykli ludzie, że warto angażować się w obronie takich wartości, jak prawa człowieka, wolność czy demokracja.

Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia do 16 grudnia 2011 r. – zaś całość projektu należy zrealizować do 31 marca 2012 r.

Zadaniem uczestników projektu jest odnalezienie członka podziemia niepodległościowego z lata 1944-1956 związanego z historią regionu, zasługującego na upamiętnienie. Opracowanie portfolio tej postaci oraz upowszechnianie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.

Szczegółowe informacje o celach i zadania projektu znajdują się w załącznikach a także na stronie internetowej www.kamieniepamieci.ipn.gov.pl

Źródło informacji: http://ipn.gov.pl