Posts Tagged Europejski Rok Wolontariatu

Lekcja Europejska-Europejski Rok Wolontariatu -5.11.2011

7 listopada 2011

W dniu 5 listopada 2011 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach odbyła się lekcja europejska dla klasy II a Gimnazjum przeprowadzona przez EUROPE DIRECT w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem przewodnim spotkania był Europejski Rok Wolontariatu.

Na wstępie prowadząca p. Katarzyna Stelmaszczyk opowiedziała młodzieży o idei wolontariatu, wyjaśniła pojęcia: “wolontariat” i “wolontariusz”. Następnie wskazała na cele wolontariatu, takie jak:

  •      uwrażliwienie siebie na potrzeby innych,
  •      niesienie pomocy tam, gdzie jest ona upragniona,
  •      uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy ,
  •      współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną,
  •      włączenie się w akcje charytatywne,
  •      pomoc zwierzętom,
  •      podejmowanie własnych inicjatyw,
  •      poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania,
  •      wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności,
  •      rozwijanie i doskonalenie własnych talentów.

Dalej prowadząca  wyjaśniła zebranym jak zostać wolontariuszem. Ponadto omówiła: historię działalności wolontariatu w Polsce, motywacje wolontariuszy, aspekty prawne i wymieniła adresy siedzib wolontariatów w Polsce i regionie.

Podsumowaniem spotkania była debata oxfordzka pn. “Moja potrzeba wolontariatu – pomagać czy nie?” Uczniowie bardzo dojrzale i ciekawie uzasadniali potrzebę pomagania innym. Otóż jedni chcą czuć się potrzebni innym, drudzy uważają, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat można wyzbyć się egoizmu. W końcu wolontariat uczy Człowieczeństwa. Dzięki pomocy innych możemy poznawać nowe wartości, stać się lepszymi ludźmi i nauczyć się zupełnie inaczej patrzeć na świat. Wolontariat jest również wspaniałą szansą na zdobycie nowych, interesujących doświadczeń i na poznawanie nowych ludzi.

Joanna Wieczorek. Kliknij odnośnik więcej, aby obejrzeć galerię fotek. (more…)