O mnie

Witam

31 sierpnia 2017
Doświadczenie zawodowe:
1.09.2022 – ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1  Piotrków Tryb.
1.09.2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Piotrkowie Tryb. ul. Belzacka 104 – nauczyciel biologii, przyrody i historii.
2.10.2017 r. – 22 czerwca 2018 r.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. E. Plater w Piotrkowie Tryb. ul. Sienkiewicza 8 – nauczyciel biologii.
1.09.1999 r. – 31 sierpnia 2017 r. – Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach, ul. Częstochowska 27 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.
—————————————————————————————————————————————

Wykształcenie:

 • 2010 – 2006 Studia doktoranckie w zakresie Nauk Humanistycznych w Katedrze Historii Bizancjum w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Studia dzienne, ukończone pod kierunkiem Pana Profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Waldemara Cerana.
 • 2017-2016 Studia podyplomowe w zakresie Nauczania biologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 2014-2013 Studia podyplomowe w zakresie Nauczania przyrody w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 2010-2009 Studia podyplomowe w zakresie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.
 • 2005-2004 Studia podyplomowe w zakresie Wiedzy o Społeczeństwie i Edukacji Europejskiej w Wyższej Szkole Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.
 • 2002-1997 Studia magisterskie w Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Tryb. Wydział Filologiczno-Historyczny. Kierunek historia ogólna.

Karta_oceny Pracy_dyrektora


Opinia dyrektora_2


ocena_dorobku_staż


Opinia_naukowa


Opinia_naukowa_2


Podziękowanie_rodzic


 • Wpisana na listę Ekspertów zewnętrznych w obszarze tworzenia i oceny materiałów dydaktycznych z historii w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) na okres trwania projektu “Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zainteresowania:

 • Historia Bizancjum, Historia Polski 1918-1945, Historia Regionalna.
 • Literatura patrystyczna wschodnich Ojców Kościoła  IV- V wieku.
 • Ochrona przyrody i ornitologia.

Lubię:

 • Poezję K.K. Baczyńskiego, twórczość Viktora E. Frankla.
 • Literaturę rosyjską XIX wieku.
 • Muzykę Marka Grechuty, Ireny Jarockiej, Jennifer Rush, SDM, Ennio Morricone i Hansa F. Zimmera.
 • Kontakt: Synesios0@gmail.com

Copyright … Joanna Wieczorek: 1999-2017. All Rights Reserved