Posts Tagged IPN

Rok Janusza Korczaka-prelekcja OBEP IPN w Łodzi-24.09.2012

25 września 2012

W związku z uchwałą Sejmu RP z 16 IX 2011 r., ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przedstawiło prelekcję dla klas szóstych Szkoły Podstawowej w Niechcicach. Prowadząca p. Magdalena Downar – Zapolska we wstępie przybliżyła uczniom postać i dziedzictwo Janusza Korczaka. Wskazała najważniejsze wątki biografii, koncepcje pedagogiczne J. Korczaka i jego losy okupacyjne wraz z krótkim omówieniem historii holokaustu. Następnie młodzież obejrzała film pt. ,,Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy według scenariusza Agnieszki Holland.

Po projekcji filmu uczniowie podjęli dyskusję. Zgodnie podkreślili, że film był godny obejrzenia ze względu na swoje przesłanie i świetną grę aktorską głównego bohatera – Wojciecha Pszoniaka. Wartym podkreślenia jest fakt, że aktor potrafił świetnie ukazać, jakie uczucia kierowały  kochającym dzieci doktorem i właścicielem sierocińca. Gra Wojciecha Pszoniaka sprawiła, że  młodzież odniosła również wrażenie, że to sam “Stary Doktor” pojawił się na ekranie. W dyskusji nie zabrakło również jakże ważnego głosu, że Janusz Korczak to postać ponadczasowa, niezłomna i trwająca przy dzieciach do samego końca. Wreszcie pojawiły się głosy, że film zmusił do myślenia nad ludzką naturą i egzystencją człowieka.

Joanna Wieczorek – nauczycielka historii

Katarzyna Leśniewska – nauczycielka języka polskiego (more…)

Konkursy historyczne ogólnopolskie

18 października 2011
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
“W kalejdoskopie Pamięci. Polska i Polacy w latach 1939-1989”Edycja II
W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W roku szkolnym 2011/2012 Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej organizuje ogólnopolski konkurs historyczny “W kalejdoskopie pamięci- Polska i Polacy w latach 1939-1989”. Edycja druga: “W kraju czy poza krajem- Dylematy Polaków”.

Konkurs jest dwuetapowy i odbywa się na dwóch poziomach: gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Etap Iregionalny, przeprowadzany jest przez Regionalne Komisje Konkursowe. Zadaniem uczniów zgłoszonych do konkursu jest rozwiązanie testu przygotowanego przez organizatorów konkursu z pytaniami dotyczącymi historii Polski w latach 1939-1989 ze szczególnym uwzględnieniem wątków emigracyjnych. I etap odbędzie się w oddziałach i delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej lub punktach wskazanych przez organizatora.

Etap II – ogólnopolski, przeprowadzany jest przez Ogólnopolską Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN. Zadaniem uczestników II etapu konkursu jest napisanie pracy pisemnej, ukazującej wybraną osobę lub grupę osób- najlepiej z lokalnego środowiska- stojącą wobec wyboru: gdzie żyć? w Polsce czy poza jej granicami? Wojenne i powojenne losy naszej ojczyzny sprawiły, że polscy obywatele często musieli rozstrzygać ten dylemat. Żołnierze, którzy w czasie wojny znaleźli się na Zachodzie, rodziny, które na skutek powojennych zmian granic znalazły się poza granicami Polski, obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zetknęli się z antysemityzmem, ludzie, których ogłoszenie stanu wojennego zastało za granicą- to tylko przykładowe sytuacje, w których obywatele polscy musieli zadawać sobie pytanie: czy wyjeżdżać? Czy zostać? Czy wracać? Losy wybranej osoby lub osób należy pokazać na tle wydarzeń społeczno-historycznych.

Uwaga!!! Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 24 października 2011 r.

więcej na stronie: http://ipn.gov.pl