Strona główna » Edukacja Historyczna » Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej – 16.12.2018

Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej – 16.12.2018

16 grudnia 2018

IMG_20181211_121806 Uczniowie klasy VI a i VI f w grudniu uczestniczyli w prelekcji historycznej pt. ,,Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej?. Prelegent pan Artur Ossowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przybliżył młodzieży mechanizm germanizacji oraz indywidualne losy dzieci polskich, które zdołały wyrwać się z nazistowskiego społeczeństwa i powrócić do ojczyzny. Przedstawi tragedię jednostki, narodu, dziecka  efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji narodów ,,niższych” od rasy germańskiej. Łódź – miasto położone na terenach wcielonych do III Rzeszy – otrzymała nazwę Litzmanstadt.

—————————————————————————————————————————————-

IMG_20181211_121806-1Trwało tu osiedlanie się Niemców oraz przesiedlanie lokalnej ludności polskiej i żydowskiej. Wysiedleńcy trafiali często do prowizorycznych obozów przejściowych i przesiedleńczych, które stawały się ośrodkami rozdziału siły roboczej i wynaradawiania. Władze nazistowskie tworzyły także specjalne obozy dla dzieci, które oddzielano od rodziców i kierowano do pracy lub poddawano germanizacji. Dzieci spełniające nazistowskie kryteria rasowe przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku, trafiały do niemieckich rodzin zastępczych, niemieckich szkół ojczyźnianych, do niemieckich rodzin na wsi, do placówek Hitlerjugend (chłopcy) i Bund Deutcher Mädel (dziewczęta) oraz ,,ludowych ośrodków wychowawczych? w Niemczech oraz ośrodków germanizacji na terenie Kraju Warty. Po wojnie polskie władze podjęły starania o rewindykację zgermanizowanych dzieci z obszaru Niemiec. Do 1947 r. powróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków, z 200 tys. germanizowanych w czasie II wojny światowej.

Źródło informacji: http://www.sp12.piotrkow.pl

—————————————————————————————————————————————–

Edukacja Historyczna

Brak komentarzy to “Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej – 16.12.2018”

Leave a Reply

(required)

(required)