Strona główna » Edukacja Regionalna » Wycieczka do Muzeum Miasta Pabianic-11.10.2016

Wycieczka do Muzeum Miasta Pabianic-11.10.2016

11 października 2016

dsc_0155Dnia 11 października 2016 roku klasa VI udała się ma wycieczkę do Muzeum Miasta Pabianic na cykl lekcji historyczno-przyrodniczych. Celem wyjazdu była przede wszystkim integracja zespołu klasowego. Ponadto poznanie  historii miasta w okresie kapituły krakowskiej.

—————————————————————————————————————————————

dsc_0106Z zakresu przyrody uczestniczyliśmy w arcyciekawych zajęciach pn. Polowanie o zmierzchu czyli kilka słów o naszych sowach, które poświęcone były wspaniałym myśliwym, jakimi są sowy /w zakresie ich biologii oraz roli w kulturze człowieka/.

—————————————————————————————————————————————

04 dsc_0079

W miarę upływu czasu spostrzegam, że ludzie, których rozumiem najmniej, to ci, których znam najlepiej. Moi przyjaciele są zagadkami…

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0080 dsc_0083

Przyjaźń to najwspanialszy i najbardziej kosztowny dar…

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0088 dsc_0090

Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół…

—————————————————————————————————————————————

dsc_0094 dsc_0097

Siedliskiem przyjaźni jest serce, ale dochodzimy do niej drogą zrozumienia…

—————————————————————————————————————————————

dsc_0098 dsc_0112

Wykreślić ze świata przyjaźń… to jakby zgasić słońce na niebie…

—————————————————————————————————————————————

Prowadzący zajęcia Pan Piotr Poreda opowiedział nam o dworze pabianickim, który był siedzibą regensów kapituły krakowskiej. Został wzniesiony w trzeciej ćwierci XVI wieku. Pierwsze jego ślady znajdujemy w pracach Władysława Tatarkiewicza, który wymienił go w swej syntetycznej pracy o nowożytnej architekturze w Polsce.

dsc_0106 dsc_0115

—————————————————————————————————————————————

Dalej opowiadał: Pabianice stanowiły od XIV wieku – kiedy to około roku 1350 podniesiono je do rzędu miast – ośrodek włości kapituły krakowskiej, powstałej na terenie dawnej kasztelani chropską zwanej. Tutaj mieściła się siedziba administracji rozległych i bogatych dóbr, w których skład wchodziły dwa miasta (Pabianice i Rzgów) oraz liczne wsie i folwarki.

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0163dsc_0165

—————————————————————————————————————————————–

Z ramienia kolegium kapitulnego kanoników krakowskich zarządzali włością wybierani kanonicy – regensi; stała administracja spoczywała w rękach urzędnika świeckiego – podstarościego, odpowiedzialnego wobec duchownych lustratorów wizytujących posiadłości co kilka lat. Dopiero od końca XVI wieku oddawano dobra w dzierżawę tenutariuszów, noszących tytuł starosty.


dsc_0159 dsc_0161

—————————————————————————————————————————————–

Siedziba pabianicka położona była na zachodnim skraju średniowiecznego miasta, koncentrującego się wokół Starego Rynku sięgającego swym początkiem XIV wieku.


dsc_0164Usytuowana na brzegu rzeki Dobrzynki, nie opodal kościoła parafialnego, znajdowała tam dogodne miejsce obronne wśród podmokłych rozlewisk. Część zabudowań znajdowała się na przeciwnym (lewym) brzegu rzeki, gdzie w połowie XVI wieku powstało Nowe Miasto. Do początku XIX wieku dwór i kościół były jedynymi budynkami murowanymi w mieście, często niszczonymi przez liczne pożary.

Do budowy przystąpiono 1565 roku i trwała ona 5 lat. Budowniczym i twórcą pabianickiego dworu był murator – Wawrzyniec Lorek. Ówczesny regens Stanisław Dąbrowski zawarł z nim umowę w 1565 lub 1566 roku. Zapłatą dla Lorka miało być 50 florenów i naturalia np. owies, pszenica itp. Z początkiem 1571 roku budowa była już całkowicie ukończona, a w roku następnym Lorek otrzymał pozostałość należnego mu mocą kontraktu wynagrodzenia. Zapewne w gotowym już budynku malarz Melchior wykonywał dekoracje malarską górnej izby, nad bramą; dowiadujemy się też, że zatrudniony był w tym czasie stolarz Hanusz.

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0171Już w średniowieczu istniał na tym terenie dwór mieszkalny, siedziba regensów kapituły i miejsce gdzie znajdował się skarbiec włości; wspomina o nim Długosz. Wieżę otoczono pod koniec XV wieku ziemnymi obwarowaniami, wzniesiono przy nim basztę strzegącą dostępu przez most oraz samborzę obok wejścia do fortalicji; było to zasługą kanonika Bernarda Lubrańskiego pełniącego w roku 1496 funkcję tenutariusza dóbr.

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0166dsc_0173

—————————————————————————————————————————————–

W początku XVI wieku podejmowano dalsze prace dla zapewnienia większej obronności dworu i jego licznych drewnianych zabudowań: wzmacniano budynki, zbudowano nowy most prowadzący do wieży, a nawet ozdobiono zegarem fundacji kanonika Mikołaja Krzyckiego.

 


dsc_0169 Już wówczas kapituła uznała konieczność wzniesienia nowej murowanej siedziby w Pabianicach. W tym też celu w 1531 roku założono cegielnię. W 1532 roku dwór uległ częściowemu zniszczeniu na skutek pożaru. Jednak straty zostały odbudowane, a przy samborzy wzniesiono murowane schody. W 1550 roku kapituła zdecydowała się na rozbudowę dworu. Do realizacji planów doszło w 1564 roku po wizytacji. Mówiło się wówczas o budowie murowanej wieży, czyli fortalicji z cegły palonej, wraz ze sklepionymi pomieszczeniami, mającymi służyć do przechowywania kosztownych rzeczy, jak również o obwarowaniu samego miasta i otoczeniu go w części murowanym, w części drewnianym ogrodzeniem.

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0278 dsc_0273

 

 

 

 

 

Jednorodny budynek dworu pabianickiego wzniesiony został z typowej dla tego okresu renesansowej cegły o niezbyt wielkich wymiarach. Ściany jego zapewne od razu były tynkowane, zgodnie z nowym zwyczajem coraz powszechniej stosowanym w drugiej połowie XVI wieku. Ciosu piaskowcowego użyto do obramowań okien, strzelnic i nielicznych portali, ponadto wykonano z niego część elementów wieńczących attykę.

—————————————————————————————————————————————–

Przestrzeń między nim a pd. alkierzem wypełnia przybudówka z klatką schodową, wyodrębnioną z budynku. Zasadniczy podział wnętrza uzyskano przez niesymetryczne przecięcie prostokąta dwoma prostopadłymi ścianami, dzielącymi go na każdej kondygnacji – na cztery nierównej wielkości pomieszczenia. Pozostałe izby mieszczą się w alkierzach i w ryzalicie zach. Jeszcze w XIX wieku wejście mieściło się w elewacji południowej. W XX w. drzwi zamurowano i wybito obok we wschodniej ścianie alkierza. Były one osłonięte drewnianym gankiem, dostępnym przez schody.

dsc_0180 dsc_0182

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0186 dsc_0187

 

 

 

 

 

Na belce jednego z okien widnieje napis renesansową maiuskułą: SIC TRA(N)SIT GL(ORI)A MUNDI, a na jeszcze innych (głównie w elewacji wschodniej) możemy znaleźć małe herby kapituły krakowskiej, oraz inicjały S.D. (Stanisław Dąbrowski). Dwór Obronny w Pabianicach należy zaliczyć do jednego z najciekawszych pod względem architektonicznym, historycznym i wizualnym zabytków woj. łódzkiego.

—————————————————————————————————————————————–

Biolog, Pan Tomasz Przybyliński przybliżył nam tajemniczych, nocnych łowców-sowy…

dsc_0130 dsc_0131

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Poznaliśmy kilka gatunków sów m.in.: puszczyka, uszatkę, puchacza, włochatkę i sóweczkę.

dsc_0133 dsc_0137

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Dowiedzieliśmy się o ,,nocnych nasłuchach”, tzn., że w identyfikacji sów o wiele ważniejsza jest znajomość głosów aniżeli ich wyglądu zewnętrznego. Najbardziej skuteczną metodą lokalizacji jest przeprowadzenie nasłuchu w odpowiednim okresie roku i o właściwej porze, zwykle w godzinach wieczorno-nocnych. Niezbędna jest dobra znajomość podstawowych głosów.

dsc_0142 dsc_0143

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0141 dsc_0138

 

 

 

 

 

 Wypluwki, czyli zrzutki to niestrawione resztki pokarmu (sierść, pióra, chitynowe części owadów, kości ssaków i ptaków) w postaci zwartych klusek usuwane z żołądka ruchami wymiotnymi.  Po zebraniu większej ilości wypluwek można dokonać analizy ich zawartości, posługując się metodą polegającą na namoczeniu wypluwek w wodzie, rozdrobnieniu i oddzieleniu materiału kostnego przydatnego do oznaczania ofiar: zębów, żuchw, kości długich, górnych elementów czaszek, dziobów.

—————————————————————————————————————————————–

 dsc_0152dsc_0150

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

dsc_0146 dsc_0159

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0303 dsc_0269

 

 

 

 

 


dsc_0307 dsc_0310

 

 

 

 

 

Bieg do autobusu…

————————————————————————————————————————————–

Na koniec posiłek… 

dsc_0317 dsc_0316

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

rozmowy i mam nadzieję, że zadowolenie:)

dsc_0319 dsc_0318

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0324 dsc_0329

 

 

 

 

 

Mniam…

—————————————————————————————————————————————-

dsc_0344 dsc_0335

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–


dsc_0320 dsc_0326

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

dsc_0345dsc_0352

 

 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie Pani Bogusławie Dudzik – Gozdek za opiekę:)

—————————————————————————————————————————————- 

Edukacja Regionalna

Brak komentarzy to “Wycieczka do Muzeum Miasta Pabianic-11.10.2016”

Leave a Reply

(required)

(required)


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.