Strona główna » Edukacja Regionalna » XXII sesja SDiM-wyniki-28.04.2016

XXII sesja SDiM-wyniki-28.04.2016

28 kwietnia 2016

IMG_7405XXII sesja SDiM
Temat: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości

Cmentarz wojenny żołnierzy w Milejowie

Otrzymaliśmy 23/30 punktów. Zabrakło nam 4:( Mieliśmy ogromne problemy z zamieszczeniem materiałów na platformie. Limit rozmiarów pliku dla filmu wymusza niską jego jakość. Kolejną wadą jest mechanizm przesyłania plików, który działa kapryśnie i jest niedopracowany. Termin ostatecznego opublikowania przez zespoły relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM kolidował z terminem egzaminów gimnazjalnych. Uważamy, że niepoważnym był fakt przedłużania ,,wprowadzania? materiałów o kolejne kilka dni, kiedy to inny uczestnicy ,,spinali? się aby zdążyć zgodnie z regulaminem. Temat przedsięwzięcia arcyciekawy:)

Plan działań:

 1. Informacja o miejscu pamięci narodowej zaczerpnęliśmy m.i.n:

Artykułów: Tomasza Mazura, Milejów – by poczuć zapach historii i Henryka Stańczyka, Działania wojenne na Ziemi Piotrkowskiej we wrześniu 1939 r.; Książki Jana Górala, Zbrodnie Wehrmachtu w Piotrkowskiem we wrześniu 1939 r. Wystawy czasowej IPN-u w Łodzi w naszej szkole pn. ,,Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie drugiej wojny światowe”; Materiałów źródłowych uzyskanych od pracowników gminy; Udziału w spotkaniu pn. ,,ROZPRZA 1939- PAMIĘTAMY” – zorganizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy (12.06.2015). W programie wysłuchaliśmy odczyt pana Jarosława Skury o działaniach obronnych w Rozprzy, kampanii wrześniowej 1939 roku. Ponadto korzystaliśmy z przewodników turystycznych i zasobów internetowych.

 Wykonanie zdjęć /i praca w terenie/

IMG_7408 IMG_7414 IMG_7420

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_7427 IMG_7442

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-


 IMG_7448 IMG_7453    

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8867 IMG_8874

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8875 IMG_8879

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8883 IMG_8884

Pomoc koleżanek okazała nieodzowna:)

—————————————————————————————————————————————–


IMG_8885 IMG_8891

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8898IMG_8901

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8912 IMG_8916

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

IMG_8909 IMG_8908

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

IMG_8893 IMG_8918

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

3. Opis wydarzenia historycznego:

We wspólnej mogile miejsce spoczynku znalazło 631 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w dniach 4-6 września 1939 roku w obronie Piotrkowa Trybunalskiego przed I Niemiecką Dywizją Pancerną. Udało się zidentyfikować tylko 157 poległych, w tym 24 oficerów i 133 żołnierzy szeregowych. 473 osoby pochowano jako nieznane.

Lokalizacja:

Zlokalizowany we wsi Milejów, blisko drogi krajowej nr 9, około 7 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Łatwo trafić bowiem położony jest obok cmentarza parafialnego, od strony głównej bramy wejściowej. Znajduje się on na powierzchni około 0,0828 ha. Istniejące zagospodarowanie obejmuje 5 mogił zbiorowych. Obramiony słupkami ze sztucznego kamienia złączonymi kutym łańcuchem. Od strony podjazdu pomnik z godłem, metalowym krzyżem i pamiątkową tablicą.

Pierwszy pomnik ku czci poległych żołnierzy wybudowano w 1967 roku. Uroczystości odsłonięcia odbyły się 29 października 1967 roku. W 2001 roku cmentarz odnowiono. Przebudowano gruntownie kwatery, uporządkowano alejki i wykonano nowy obelisk. W dokumentach nie widnieje autor pomika.

Tradycyjnie w każdą pierwszą niedzielę września na cmentarzu wojennym w Milejowie odbywają się uroczystości upamiętniające żołnierzy walczących w tzw. ,,Bitwie o szosę piotrkowską” i mieszkańców okolicznych miejscowości, pomordowanych wówczas przez Niemców. Opiekę nad cmentarzem sprawuje Parafia Rzymsko-Katolicka w Milejowie

Inskrypcja na pomniku:

„MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU 631 ,, ŻOŁNIERZY POLSKICH” 76 LIDZKIEGO PUŁKU PIECHOTY IM. L. NARBUTTA – 29 GRODZIEŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY – 86 MAŁODECZNIAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY – 19 WILEŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY – ARMII „PRUSY” – 11 BAONU STRZELCÓW – WOŁYŃSKIEJ BRYGADY KAWALERII – ARMII „ŁÓDŹ” – POLEGŁYCH W WALCE – Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ – WE WRZEŚNIU 1939 R”.

Epitafium przy pierwszej mogile zbiorowej za pomnikiem:

„TU SPOCZYWA 40-tu POLSKICH – ŻOŁNIERZY, POLEGŁYCH – ŚMIERCIĄ BOHATERÓW” – dnia 6 IX 1939 r. W OBRONIE OJCZYZNY – PRZED NAWAŁĄ NIEMIECKĄ – MIĘDZY KTÓREMI BRACIA – p.pr.rez. RÓŻNOWSKI KAZIMIERZ lat 26 – p.pr.rez. BUJNICKI STANISŁAW lat 28 – URODZENI w WILNIE – CZEŚĆ POLEGŁYM BOHATEROM”.

Spoczywają tu żołnierze 76 Lidzkiego Pułku Piechoty im. Ludwika Narbutta 29 Dywizji Piechoty, 86 Małodeczniańskiego pp 19 Wileńskiej DP Armii „Prusy”, 11 Baonu Strzelców Wołyńskiej Brygady Kawalerii Armii „Łódź” oraz innych jednostek, polegli w kampanii wrześniowej w obronie Piotrkowa Trybunalskiego. Spoczywają tutaj oficerowie 76 pp: mjr Eugeniusz Justyniak dowódca 2 batalionu oraz ppłk dypl. Stanisław Sienkiewicz – dowódca pułku.

Po przedstawieniu projektu przez nauczyciela historii zdecydowaliśmy, że wybieramy Cmentarz wojenny żołnierzy w Milejowie, który jest miejscem pochówku 643  żołnierzy, którzy walczyli na okolicznych terenach we wrześniu 1939 r. stawiając opór niemieckim żołnierzom oraz żołnierzy polskiego podziemia. W celu uzyskania wiarygodnych wyników zdecydowaliśmy,  że grupę badawczą będą stanowić mieszkańcy trzech miejscowości w naszej gminie, ,,różnorodn”? populacja pod względem wieku, wykształcenia  i płci.

Badanie przeprowadziliśmy:

 • 5 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15.30 do 16.30 w Rozprzy (nasza gmina)
 • 6 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15.30 do 16.30 w Milejowie (miejscowość, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy)
 • 7 kwietnia 2016 r. w godzinach od 16.30 do 17.30 w Niechcicach (miejscowość, w której mieszkamy).

Po spotkaniu informacyjnym, zebraniu materiałów źródłowych, map, przewodników przygotowaliśmy promocję przedsięwzięcia. Po wykonaniu ulotek i plakatów udaliśmy się do księdza wikariusza, aby ogłosił naszą akcję w miejscowym Kościele przy okazji ogłoszeń parafialnych. Poprosiliśmy naszych rodziców, znajomych o pomoc w rozdawaniu  i rozwożeniu ulotek. Naszymi sojusznikami zostali:

 • Wydział Promocji Gminy Rozprza, który zamieścił nasz plakat o badaniu w dziale aktualności na swojej stronie internetowej;
 • Gminne Centrum Kultury w Rozprzy;
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie i Niechcicach (pomoc w badaniach);
 • Nauczyciel informatyki pan Zbigniew Woszczyk, który zamieścił informację na naszej, szkolnej stronie internetowej i nauczyciel historii pani Joanna Wieczorek, która również zamieściła na swojej stronie internetowej informację o naszej inicjatywie;

W działaniu wsparli nasz również jeszcze inni chętni nauczyciele, rodzeństwo, koleżanki i koledzy.

Pytania badawcze (otwarte):

 1. Zdaniem pana/i jakim czynnikom naród zawdzięcza swoje trwanie?
 2. Czym jest zdaniem pana/i miejsce pamięci narodowej?
 3. Jaka jest zdaniem pana/i rola miejsc pamięci narodowych?
 4. Czy zdaniem pana/i istnienie miejsc pamięci narodowych jest przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad historią własnego narodu?
 5. Jakie zna pan/i miejsca pamięci narodowej w gminie Rozprza?
 6. Jak pan/i sądzi, czy Cmentarz wojenny żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Milejowie jest obecny w świadomości lokalnej mieszkańców?
 7. Co możemy zrobić, my mieszkańcy gminy Rozprzy by w naszej świadomości miejsca pamięci zaistniały mocniej, przecież są dowodem na to, że wielu naszych rodaków złożyło przyszłym pokoleniom największy dar ? własne życie?
 8. Czy zdaniem pana/i obcowanie z miejscem pamięci może zainspirować jednostkę do myślenia historycznego?
 9. Zbigniew Herbert powiedział: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Czy to wezwanie zdaniem pan/i jest aktualne dziś?
 10. Proszę ustosunkować się do myśli Wiesława Brudzińskiego ?Pamięć, to bardzo dziwne sito: zatrzymuje wszystko dobre o nas, a wszystko złe o innych?.

 Kto brał udział w badaniu i dlaczego? Podajcie liczbę osób.

W badaniu wzięło udział  39 osób w różnym wieku. Wśród ankietowanych znaleźli się m.i.in. gimnazjaliści, licealiści, studenci, ksiądz (przykład nowego mieszkańca), emerytowani i obecni nauczyciele, sołtys, panie radne, pracownicy sklepów, emeryci, odwiedzający centrum kulturalne, czytelinycy bibliotek, pracownicy fizyczni, przyjezdni i inni. Ankieta zawierała pytania otwarte.

Wnioski:

W badaniu wzięło udział  39 osób w różnym wieku. Wśród ankietowanych znaleźli się m.i.in. gimnazjaliści, licealiści, studenci, ksiądz (przykład nowego mieszkańca), emerytowani i obecni nauczyciele, sołtys, panie radne, pracownicy sklepów, emeryci, pracownicy fizyczni, przyjezdni i inni. Ankieta zawierała pytania otwarte.

 1. Zdaniem pana/i jakim czynnikom naród zawdzięcza swoje trwanie?

Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników dowodzi, że zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, ze naród zawdzięcza swoje trwanie takim czynnikom jak:

 • pamięci o historii narodu,
 • patriotyzmie /postawie patriotycznej/,
 • świadomości historycznej,
 • postawie Polaków szczególnie wobec zaborów, powstań narodowych, I i II wojny światowej, walki z komunistami,
 • języku polskim,
 • honorze,
 • wierze,
 • roli nauczyciela w kształtowaniu postaw patriotycznych,
 • tożsamości narodu,
 • dumy z symboli narodowych,
 • pamięci o ludziach, którzy ,,walczyli i nigdy nie zwątpili? oraz ,,braku obojętności na sprawy narodu?.

 Czym jest zdaniem pana/i miejsce pamięci narodowej?

Badani chętnie udzielali odpowiedzi na pytanie czym jest pomnik pamięci narodowej, wskazując, że jest to miejsce, które upamiętnia jakieś ważne wydarzenie z przeszłości narodu (takie, które nie pozostało obojętne na dalsze losy narodu) lub postać, która przyczyniła się dla dobra i suwerenności ojczyzny.

 Jaka jest zdaniem pana/i rola miejsc pamięci narodowych?

Rola miejsc pamięci narodowych,  zdaniem ankietowanych, to uświadamianie (nawet teraz, gdy większość z nas żyje w biegu), jak dużo zawdzięczamy niektórym ludziom z przeszłości, którym nie był obojętny los ojczyzny oraz przypominanie o wydarzeniach historycznych, które w jakiś sposób wpłynęły na historię narodu.

 Czy zdaniem pana/i istnienie miejsc pamięci narodowych jest przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad historią własnego narodu?

Istnienie miejsc pamięci narodowych jest przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad historią własnego narodu, bo mogą one skłonić ludzi do szukania informacji o wydarzeniach historycznych czy o postaciach, które w tych wydarzeniach historycznych wsławiły się.

Jakie zna pan/i miejsca pamięci narodowej w gminie Rozprza?

Ankietowani podali: Cmentarz wojskowy w Milejowie, Cmentarz w Rozprzy (zbiorowe mogiły żołnierzy Wojska Polskiego), Pomnik Żołnierza Bohatera w Rozprzy, mogiłę Żołnierzy na cmentarzu w Niechcicach, kamień z tablicą poświęconą żołnierzom  z armii ,,Łódź? w parku w Rozprzy, obelisk w Longinówce i Rajsku Małym, głaz w Mierzynie. Niestety nieliczni ankietowani potrafią wskazać inne miejsca pamięci w najbliższej okolicy

Jak pan/i sądzi, czy Cmentarz wojenny żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Milejowie jest obecny w świadomości lokalnej mieszkańców?

Analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że wszyscy ankietowani uważają, że Cmentarz wojenny żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Milejowie jest obecny w świadomości lokalnej mieszkańców.

Co możemy zrobić, my mieszkańcy gminy Rozprzy by w naszej świadomości miejsca pamięci zaistniały mocniej, przecież są dowodem na to, że wielu naszych rodaków złożyło przyszłym pokoleniom największy dar – własne życie?

Ankietowani odpowiadali, że mogą nagłaśniać poprzez media czy Internet informacje o takich miejscach pamięci ? niektórzy z mieszkańców gminy Rozprza mogą nie wiedzieć, że takie miejsca w ich gminie istnieją. Ponadto, że miejsca pamięci mogą się stać tematami rozmów, dzięki którym być może mocniej zaistnieją w naszej, jak i naszego rozmówcy i jego świadomości. Uwzględnili również informację, że owe miejsca muszą: stać tematami prelekcji dla dzieci i młodzieży, tematami wykładów, ,,zaszczepianiem od najmłodszych lat? miłości do Ojczyzny, dbanie o te miejsca, organizowanie spotkań pamięci i rocznic.

Czy zdaniem pana/i obcowanie z miejscem pamięci może zainspirować jednostkę do myślenia historycznego?

Badani wskazali, że obcowanie z miejscem pamięci może wywołać u danej jednostki refleksje, ale także niezaspokojoną chęć dowiedzenia się więcej o tym miejscu, więcej o danym wydarzeniu historycznym czy postaciach historycznych, które służyły ojczyźnie. Taka osoba może być pod wrażeniem dokonań takich postaci historycznych ? przecież poświęciły się dla dobra naszego narodu.

Zbigniew Herbert powiedział: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Czy to wezwanie zdaniem pan/i jest aktualne dziś?

Zdaniem wszystkich respondentów odpowiedź w pierwszej i drugiej części pytania brzmi ,,tak?, ponieważ naród bez pamięci o tym, co go dotyczy, co się na niego składa, traci w pewnym sensie sumienie ? obojętne mu jest, co się stanie we własnym państwie, nie obchodzą go losy własnego kraju. Badani wskazują, że powinniśmy o tym pamiętać, bo żyjemy w czasach, gdzie większość z nas goni za czymś ? jesteśmy ciągle zabiegani i ciężko nam znaleźć czas na refleksje na temat kultury i historii kraju. Jednak ważne jest, by choć tą cząstkę czasu znaleźć, by nie utracić świadomości tego, kim po części jesteśmy.  Każdy naród powinien pamiętać o swojej historii. Ankietowani zaznaczyli, też że nie wszyscy pamiętają, że inni oddali za nas życie, a także nie wszyscy okazują patriotyzm!

Proszę ustosunkować się do myśli Wiesława Brudzińskiego ,,Pamięć, to bardzo dziwne sito: zatrzymuje wszystko dobre o nas, a wszystko złe o innych”.

Niewiele osób odpowiedziało na to pytania. Niemniej ci, którzy zdecydowali się na nie odpowiedzieć napisało, że myśl ta może znaczyć, że pamiętamy o dobrych rzeczach, które odnoszą się do nas samych, a to, co złe natychmiast utożsamiamy z innymi osobami. Najpiękniejsze momenty wiążą się z naszym życiem, a te gorsze wspomnienia ? z innymi osobami.

 Podsumowując wyniki naszych badań ankietowych można stwierdzić, że: bolesna historia naszej Ojczyzny jest przykładem świadomości, tożsamości narodowej i   materialnym świadectwem pamięci.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania.

Wyniki i wnioski naszego badania zostaną przekazane:

 • paniom radnym /do odczytania na najbliższej sesji/, wydziału promocji naszej gminy/do zamieszczenia na stronie internetowej/ księdza wikarego /do odczytania przez w ogłoszeniach parafialnych/ nauczycielowi informatyki /do zamieszczenia na stronie internetowej/ Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach
 • nauczycielowi historii /do zamieszczenia na prywatnej stronie internetowej, do zamieszczenia w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy opublikowanie badań w gazecie Ziemia Piotrkowska.

Napiszcie w jaki sposób i komu ogłosiliście wyniki Waszego badania. (max. 700 znaków)

Wyniki i wnioski naszego badania zostaną przekazane: paniom radnym /do odczytania na najbliższej sesji/,wydziału promocji naszej gminy/do zamieszczenia na stronie internetowej/,księdza wikarego /do odczytania przez w ogłoszeniach parafialnych/,nauczycielowi informatyki /do zamieszczenia na stronie internetowej/ Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Niechcicach,nauczycielowi historii /do zamieszczenia na prywatnej stronie internetowej,opublikowanie badań w gazecie Ziemia Piotrkowska.Dodatkowo 10 maja 2016 roku podamy na podsumowaniu projektu gimnazjalnego w Hołdzie Szarym Szeregom gościom i rodzicom.

O wynikach powiadomiłyśmy również naszych sprzymierzeńców: pracowników Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie i Niechcicach.

Czy załączyliście film?

 • Tak

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ

Opiszcie działania, które przeprowadzaliście na podstawie wniosków Waszego badania. Kto uczestniczył w Waszych działaniach? Napiszcie jaka była Wasza rola w przeprowadzonych działaniach.

9.03.2016 r. – Spotkanie z nauczycielem historii, który poinformował nas o rozpoczęciu rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży i temacie projektu.

11.03. 16.03.2016 r. Wybór miejsca pamięci narodowej i poszukiwanie materiałów źródłowych, przewodników, map i innych niezbędnych pomocy.

13.03.2016 r – Rozmowa z księdzem wikarym Wojtanem i skierowanie prośby z ogłoszeniem dla parafian o naszym przedsięwzięciu.

14.03.2016 r. – Konsultacja z panem Michałem Tokarskim z Zespołu ds. Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy, który z wykształcenia jest historykiem i udało mu się zrealizować kilka świetnych projektów historycznych ,,małej Ojczyzny?.

17.03- 18.03.2016 r. Przygotowanie ulotek i plakatów.

21-23.03.2016 r. Przygotowanie ankiet.

1.04.2016 r. ?Zamieszczenie informacji o projekcje na stronie internetowej szkoły i nauczyciela historii. Po lekcjach udaliśmy się do biblioteki osiedlowej.

2.04.2016 r. ? Wizyta w Urzędzie Gminy w wydziale promocji. Rozmowa z panem Łukaszem Antoszczykiem z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniach na stronie gminy.

Spotkanie z pracownikami w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy. Zostawienie ankiet. Zaangażowanie pań do współpracy. Tego dnia pojechaliśmy również do Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejowie. Poprosiliśmy panią bibliotekarkę o współpracę.

Dalej rozwożenie ankiet do kilku sklepów, rozdanie wśród znajomych, wysłanie mailem do pani sołtys we Wronikowie.

5 kwietnia 2016 r.  w godzinach od 15.30 do 16.30 w Rozprzy

6 kwietnia 2016 r. w godzinach od 15.30 do 16.30 w Milejowie

7 kwietnia 2016 r. w godzinach od 16.30 do 17.30 w Niechcicach

8.04.2016 r. Rejestracja zespołu. Publikacja i wysłanie wyników badań.

12.04. 2016 r. – Ukończenie filmu, obróbka zdjęć i mapy.

 Co było największym sukcesem, z czego jesteście dumni, czym chcielibyście się pochwalić?
Dumni jesteśmy z tego faktu, że udało nam się poznać i zbadać miejsce, o którym tak naprawdę  nie mieliśmy pojęcia. Przejeżdżając obok tego niezwykłego miejsca myśleliśmy, że to tylko kilka starych, niewielkich krzyży. Odkrylismy miejsce poległych żołnierzy Armii „Łódź” i Armii „Prusy”. Co ważne udało nam się tym tematem zainteresować naszych rówieśników, co uważamy za spory sukces. Na miejscu przy kręceniu filmu okazało się, że tylko 157 żołnierzy zostało zinetntyfikowanych. Pojawiła się myśl, że to wyjątkowe miejsce jest nie tylko relitem przeszłości, ale oddziaływało na nasze emocje. Symboliczne zapalenie zniczy było dla nas formą hołdu dla zamordowanych. Ponadto wzbudziło refleksję nad losem ludzi i świata, a nade wszystko potomkami ofiar, szczególnie z tabliczkami: ,,Żołnierze W.P.-N.N.”. Utwierdziło nas w przekonaniu, że warunkiem tożsamości narodowej jest pamięć i głoszenie prawdy historycznej. W końcu dzięki przystąpieniu do projektu mogliśmy pokazać młodszym uczniom, że należy rozwijać i kształtować postawę patriotyczą, a nie tylko poświęcać swój wolny czas na gry komputerowe.

Jesteśmy dumni jeszcze z jednej rzeczy. Mianowicie, że miejsce pamięci jest uporządkowane, czyste i wyjątkowo zadbane, co nasuwa wniosek, że nie grozi nam amnezja pamięci zbiorowej i tożsamości kulturowej

Składamy serdeczne podziękowania Paniom z Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy, Biblioteki w Niechcicach Milejowie oraz Panu Michałowi Tokarskiemu za przekazanie cennych wskazówek i materiałów.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2016.nsf/results.xsp

Edukacja Regionalna

Brak komentarzy to “XXII sesja SDiM-wyniki-28.04.2016”

Leave a Reply

(required)

(required)


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.