Monthly Archives: Lipiec 2020

Głowa do góry! – 31.07.2020

31 lipca 2020

Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemności ogarnęły wszystko, a świat był w ogniu i chaosie – nic nie powinno napawać Twej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą i swoją mocą potrzyma Cię w boju.

/O. Pio/

———————————————————————————————————————————————————————

Bardziej niż wszystkiego innego – 29.07.2020

29 lipca 2020

Bardziej niż wszystkiego innego, czego należy pilnować, strzeż swego serca, bo z niego pochodzą źródła życia. Odrzuć (…) przewrotność mowy i (…) przebiegłość warg.

/Prz 4:23/

——————————————————————————————————————————————————————–

Miłość i pokora są to dwa skrzydła – 28.07.2020 r.

28 lipca 2020

Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego.

/św. Katarzyna ze Sieny/

———————————————————————————————————————————————————————

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim – 27.07.2020

27 lipca 2020

Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radował Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego Imienia,
o Najwyższy.
Bo wrogowie moi się cofają,
padają, giną sprzed Twego oblicza.
Sam Pan będzie sądził świat sprawiedliwie,
wyda narodom bezstronny wyrok.
Pan jest schronieniem dla uciśnionego,
schronieniem w czas utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię,
Bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.
/Ps 9, 2-4.9-11/

———————————————————————————————————————————————————————

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych – 26.07.2020

26 lipca 2020

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

/1 Kor 1,18/

——————————————————————————————————————————————————————-

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych – 25.07.2020

25 lipca 2020

 

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele.

/2 Kor 4, 7-10/

——————————————————————————————————————————————————————-

W Panu pokładam nadzieję – 24.07.2020

24 lipca 2020

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza,czeka na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu.

/Ps 130, 5-6/

——————————————————————————————————————————————————————–

Wędruj przez życie radośnie – 23.07.2020

23 lipca 2020

Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętej radości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga.

/O. Pio/

———————————————————————————————————————————————————————

Panie Ty wiesz wszystko – 22.07.2020

22 lipca 2020

Panie Ty wiesz wszystko,
Ty wiesz, że Cię kocham!’

/J 21, 17/

———————————————————————————————————————————————————————

Kiedy pojawia się pokusa – 21.07.2020

21 lipca 2020
Kiedy pojawia się pokusa, wówczas zaraz uciekaj do Boga. Tu zwycięża ten, kto ucieka. Nie gódź się dobrowolnie na to, co podsuwa ci wróg.
/O. Pio/
———————————————————————————————————————————————————————
Następna strona »