Daily Archives: 10 sierpnia 2019

Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka – 10.08.2019

10 sierpnia 2019

Człowieka, któ­ry pat­rzy w oczy dziec­ka, uderza prze­de wszys­tkim ich niewin­ność: owa przej­mu­jaca niez­dolność do kłam­stwa, do zakłada­nia mas­ki czy chęci by­cia kimś in­nym, niż jest.

/A. de Mello/

———————————————————————————————————————————————————————