Daily Archives: 8 sierpnia 2019

Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą – 8.08.2019

8 sierpnia 2019

Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy.

/H. de Balzac/

———————————————————————————————————————————————————————