Scintillam

Biesiada Głupoty – 15.08.2020

15 sierpnia 2020

Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości.

/Prz 17,22/

——————————————————————————————————————————————–

Nasze spotkania – 1.07.2020 r.

2 sierpnia 2020

 

Tak, jak obiecałam dziewczyny:)

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————–

Dla mojej siostry Elżbietki, ona będzie wiedziała o co chodzi…

 

 

———————————————————————————————————————————————

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem –
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e m o ż e z n i s z c z y ć

———————————————————————————————————————————————-


Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa.
Wystarczy jedno spojrzenie duszy na Niego,
jedno słowo,
myśl jak błyskawica,
a to już jest modlitwa.

/Św. Br. Albert Chmielowski/

——————————————————————————————————————————————–

Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu.

/Mt 24, 12/

———————————————————————————————————————————————

Duszo Chrystusowa uświęć mnie,
Ciało Chrystusowe zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa napój mnie,
Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie,
Męko Chrystusowa wzmocnij mnie.
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie!
W ranach swoich świętych ukryj mnie,
Nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złego obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie
i każ mi przyjść do Siebie,
abym ze Świętymi Twymi
wielbiła Cię na wieki wieków. Amen.

O, Jezu żyjący w Maryi, przybądź i żyj w sługach Twych, w duchu Twej świętości, w pełności mocy Twej, w prawdziwości cnót Twoich, w doskonałości dróg Twoich, wspólności Tajemnic Twych, zapanuj nad wszelką wrogą potęgą, w Duchu Twym, na chwałę Ojca. Amen.

———————————————————————————————————————————————

Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne.

/Jr 28,13/

———————————————————————————————————————————————

Modlitwy za przyczyną Matki Bożej Dobrej Rady

Ofiarowanie dnia

Ojcze Przedwieczny, przez ręce Dziewicy Maryi, Matki Dobrej Rady i w łączności z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ofiarujemy Ci nasze modlitwy i prace, radości i cierpienia dnia dzisiejszego, na chwałę Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia wszystkich ludzi. Spraw, Panie, aby nasze oddanie się Matce Bożej Dobrej Rady, było dla nas wszystkich wezwaniem do codziennej wierności w życiu zakonnym i odnowienia zapału na drodze modlitwy i siostrzanej wspólnoty. Amen.

Akt oddania się Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Dobrej Rady

Panie Jezu, za pośrednictwem Matki Bożej Dobrej Rady, prosimy Cię, uczyń całą naszą Wspólnotę Augustiańską w Polsce, jedną świątynią Boga, w której śpiewa się Twoją chwałę. Weź ją pod swoją opiekę, usuwaj wszystkie przeszkody na jej drodze i wspieraj, byśmy wzrastały w świętości. Spraw, abyśmy szukały w niej jednomyślnie Boga, ćwiczyły się w ascezie według swych możliwości i w siostrzanej przyjaźni dochodziły do upragnionej jedności z Tobą, Boże, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.

 Modlitwa dziękczynna do Matki Bożej Dobrej Rady

Matko nasza Dobrej Rady, pokornie klękamy przed Twoim Obliczem, aby Ci podziękować, za troskliwą miłość Twego matczynego serca. Wsłuchałaś pragnień naszej ludzkiej natury, która z utęsknieniem oczekiwała momentu, w którym Bóg ukaże prawdziwe oblicze człowieka w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za wszystkie dary, którymi Ojciec, Pan życia, podtrzymuje nas na drodze wiary. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić w tym samym duchu, którym Ty Matko, uwielbiałaś Pana i rozradowałaś się w Bogu, Zbawicielu Twoim i naszym. Matko, naucz nas modlić się, dziękować i uwielbiać Boga. Spraw, aby nasze uwielbienie i dziękczynienie stało się ofiarą całego naszego życia zakonnego. O to Cię, prosimy, Matko, przez nasze dziękczynienie Temu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, abyśmy przez tchnienie Ducha Świętego, stały się z Nim duchową ofiarą miłą Ojcu. Amen.

Modlitwy za przyczyną św. Augustyna

O pomoc w drodze do Boga

Wspaniały Doktorze Łaski, Święty Ojcze Augustynie! Ty, który wyśpiewałeś cuda miłosiernej miłości Boga. zdziałane w Twojej duszy, dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą. Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skowany więzami pychy i zmysłowości znosiłeś udrękę, oddalenia od Boga, poznałeś grzech, ale przez modlitwy i błagania Twojej matki, świętej Moniki, potężna ręka Pana wyrwała Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła. 0 wielki Święty Augustynie, dopomóż i nam odnaleźć Boga, wieczną Prawdę, prawdziwą Miłość i umiłowaną Odwieczność. Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności. Bądź z nami w drodze do Życia bez końca, aby widzieć, kochać i nieustannie wielbić Pana Boga. Amen.

O miłość

Promienne słońce Kościoła katolickiego, duszo niezrównana, geniuszu potężny i wielki, chwalebny święty Augustynie, przyjmij naszą pokorną i ufną modlitwę. Przed wielu wiekami opuściłeś ziemię, by radować się wiecznym pokojem w Bogu, Twoją jedyną miłością, lecz z Twoich pism rozlewa się wspaniałe światło do naszych umysłów i serc, a ze wspomnień twojego życia płynie słodka ufność w nieskończone miłosierdzie Boże. Pokornie wzywamy Twojej pomocy, o święty Doktorze i Ojcze. Zwróć nasze umysły ku prawdzie. Przez Ciebie tak długo szukanej. Chroń nasze serca od zasadzek namiętności i pychy, które usiłują skierować nas na drogi, gdzie nie ma pokoju. O, Wielki Święty, spraw, abyśmy także i my mogły duszą skruszoną, lecz rozradowaną, powtórzyć okrzyk Twojego płomiennego serca: ?Późno Cię pokochałem, o Piękności nieskończona, późno Cię pokochałem!?. Amen.

Modlitwa św. Tomasza z Villanova

Boże, pragnę Cię kochać nieustannie, bez stawiania ograniczeń mojej miłości. Ty nie stawiałeś granic kochając mnie, Ty nie mierzyłeś swych darów, obdarzając mnie nimi. Dlatego i ja nie będę mierzyć mojej miłości. Boże mój, kocham Cię z całej mojej duszy, tak mocno, jak tylko potrafię. Amen.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Rity

O pomoc w sprawach trudnych

Pod brzemieniem cierpienia uciekam się do Ciebie, umiłowana święta Rito, ufna, że zostanę wysłuchana. Błagam Cię uwolnij moje biedne serce od gnębiących je zmartwień, a mojej udręczonej duszy przywróć spokój. Ty, która zostałaś obrana przez Boga orędowniczką w sprawach trudnych i beznadziejnych, wybłagaj łaskę, o którą Cię proszę [wymienić ją]. Czyż możliwe, abym nie doznała Twej przemożnej opieki? Jeżeli winy moje są przeszkodą do spełnienia mej prośby, wyjednaj mi u Boga łaskę skruchy i przebaczenia w szczerym ich wyznaniu. Nie pozwól, abym dłużej wylewała łzy goryczy. O Panie, wynagródź moją głęboką nadzieję w Tobie, a wszędzie opiewać będę Twe wielkie miłosierdzie, względem dusz zasmuconych. O godna podziwu Oblubienico Ukrzyżowanego, od którego otrzymałaś w darze jeden z Jego bolesnych cierni na Twoim czole, pomóż mi dobrze żyć i godnie umrzeć. Amen.

O łaskę w cierpieniu

O chwalebna święta Rito, która cudownie uczestniczyłaś w boleściach Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, uproś mi łaskę, abym znosiła z poddaniem się woli Bożej wszystkie trudy i cierpienia tego życia. Wspieraj mnie we wszystkich moich potrzebach. Amen.

W różnych potrzebach

Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatana, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana, naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam: módl się za mną o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę [wymienić ją]. I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i  Ducha Świętego. Amen.

Źródło: https://augustianki.pl/modlitwy/

———————————————————————————————————————————————–

Panie, słowem Twoim poruszyłeś do głębi moje serce i pokochałem Cię.

/Św. Augustyn? Wyznania/
———————————————————————————————————————————————-

 

 

———————————————————————————————————————————————–

Zabezpieczone: Męka Jezusa – 20. 07.20 r.

20 lipca 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Miłosierdzie Boże – 20.07.2020 r.

20 lipca 2020

,,Wzrok mój spoczywa na nim”

Miłosierdzie Boże


Miłosierdzie Boże 2

 

 

 

 

 

 

Źródło ilustracji: https://www.zyciezakonne.pl/informator/zakony-zenskie/apostolki-jezusa-ukrzyzowanego-90834/

————————————————————————————————————————————————


Męka Jezusa – 19.07.2020 r.

19 lipca 2020

KSIĄŻKA – MĘKA JEZUSA CHRYSTUSA

– Krótkie medytacje na każdy dzień roku

Warto ją mieć:)

Jezus Ukrzyzowany 1

———————————————————————————————————————————————

Św. Joanna – 19.07.2020 r.

19 lipca 2020

LITANIA DO ŚW. JOANNY FRANCUSKIEJ (1464?1505)
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Panie Jezu, boski oblubieńcze św. Joanny naszej matki,     zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Niepokalana Matko Zbawiciela,     módl się za nami
Święta Joanno, od dzieciństwa pełna gorliwości,
Która od samego Jezusa otrzymałaś ślubną obrączkę,
Zawsze wsłuchana w Bożą wolę,
Wzorze dziewic i małżonek,
Ofiaro boskiej miłości,
Pełna cierpliwości,
Radująca się wzgardą możnych tego świata,
Tylko w Panu znajdująca pociechę,
Modląca się za swych wrogów,
Stroniąca od świata,
Nieustannie zwalczająca słabości ciała,
Unikająca doczesnych uciech,
Gardząca wszystkim co nie pochodzi od Boga,
Rozmiłowana w ascezie,
Karmiąca głodnych,
Oddana tajemnicy Słowa Wcielonego,
Naśladująca ?Dziesięć cnót? Matki Bożej,
Założycielko Zakonu Sióstr Anuncjatek,
Zatroskana o zbawienie swych duchowych córek,
Otoczona światłem w godzinie śmierci,
Której szczątki spalili wrogowie wiary,
Ucieczko chorych,
Posiadająca dar czynienia cudów,
Chlubo Francji,
Chwało królowych,
Jaśniejąca cnotami bardziej
niż królewskimi liliami Francji.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,     zmiłuj się nad nami.

W. Święta Joanno, matko nasza, módl się za nami,
O. Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że dla naśladowania cnót Niepokalanej Matki Twojego Syna, św. Joanna Francuska założyła w Kościele nowy zakon konsekrowanych dziewic; przez jej zasługi i wstawiennictwo dopomóż, abyśmy naśladując cnoty Najświętszej Maryi Panny, mogli dojść do radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Modlitwa ułożona przez św. Joannę Francuską, znana także jako ?Modlitwa Pani?

Najświętsza Maryjo Panno, najgodniejsza Matko Jezusa, uczyń mnie swoją służebnicą. Pozwól abym zawsze cieszyła się Twoimi względami i aby każda osoba, którą darzę miłością była przeze mnie kochana dlatego, że kocha Ciebie. Udziel mi też tej łaski, aby każdy kto kocha Ciebie również darzył mnie miłością, tak byśmy w końcu mogli razem przyjść do Ciebie i oddawać chwałę oraz wielbić Boga i Ciebie również na wieki wieków. Amen.

———————————————————————————————————————————————-

Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa przypisywana autorstwu św. Joanny Francuskiej.

tenptstarNajpierw czynimy znak krzyża świętego. Następnie odmawiamy jeden raz Ojcze nasz i dziesięć razy Zdrowaś Maryjo. Za każdym razem po słowach Święta Maryjo, Matko Boża?, wymieniamy jedną cnotę w następującej kolejności:

  1. Najczystsza,
  2. Najroztropniejsza,
  3. Najpokorniejsza,
  4. Najwierniejsza,
  5. Najpobożniejsza,
  6. Najposłuszniejsza,
  7. Najuboższa,
  8. Najcierpliwsza,
  9. Najmiłosierniejsza,
  10. Najboleśniejsza.

W. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
W. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
O. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
O. Amen.

Źródło: http://anuncjatki.pl/wp/modlitwy-codzienne/

————————————————————————————————————————————————

Droga krzyżowa – 4.07.2020 r.

4 lipca 2020

Droga krzyzowa dla dzieci starszych

——————————————————————————————————————————————-

Droga krzyżowa 1

——————————————————————————————————————————————

Droga krzyżowa wydana przez Dom Ulgi

—————————————————————————————————————————————–

Droga krzyżowa z o Pio

—————————————————————————————————————————————–

Źródło informacji: http://apostolki.pl/rozwazania-drogi-krzyzowej/

—————————————————————————————————————————————–

„Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas”
2 Kor 5,14

Droga krzyzowa 2

Droga krzyżowa 3

 

—————————————————————————————————————————————-

Zabezpieczone: Artykuły 1.07.2020 r.

1 lipca 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

,,Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” – 15.04.2020 r.

15 kwietnia 2020