Historia 2TR/2TB2

Zabezpieczone: Sejm Wielki – 21.03.

21 marca 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Zabezpieczone: Pierwszy rozbiór Polski – 20.03.23r.

20 marca 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Zabezpieczone: Czasy saskie – 7.03.

7 marca 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Zabezpieczone: Podsumowanie rozdziału V – 24.02.

26 lutego 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Zabezpieczone: Rewolucja francuska – 20.02.

19 lutego 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Powstanie Stanów Zjednoczonych – 18.02.23.

16 lutego 2023

ZOBACZ:Stany Zjednoczone Ameryki

ZOBACZ: https://gwo.pl/przedmioty/historia/filmy-edukacyjne/powstanie-stanow-zjednoczonych/

ZOBACZ: schemat władzy

ZOBACZ: FILM https://gwo.pl/przedmioty/historia/filmy-edukacyjne/powstanie-stanow-zjednoczonych/

Zabezpieczone: Nowe potęgi europejskie – 18.02.2023

16 lutego 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Oświecenie – 7.02.

5 lutego 2023

ZOBACZ: 2lo.2cz.5r.2n.oswiecenie(2)

ZOBACZ: 2lo.2cz.5r.2n.oswiecenie

——————————————————————————————————————————————

ZOBACZ: 19. Kultura polskiego oświecenia-1.pdf.

ZOBACZ: kultura.oswiecenia.w.polsce

———————————————————————————————————
ZOBACZ: hl2-1_czesc291-27

ZOBACZ: hl2-1_czesc301-28

ZOBACZ: hl2-1_czesc355-25

———————————————————————————————————

  1. Jakie czynniki powodowały przyrost liczby ludności w Europie
    na przestrzeni dziejów?
  2. Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij tabelę.

3. Przeanalizuj wykres str. 188 podręcznika. Jaką rolę odegrało wprowadzenie płodozmianu i nawożenie gleby?

4. Czym była rewolucja przemysłowa? Jaką rolę odegrał James Watt w jej rozwoju?

5. Jakie zmiany nastąpiły w gospodarce? Czym był liberalizm gospodarczy?

—————————————————————————————————————–

 

Zabezpieczone: Oświecenie – /nauczyciel/ 7.02.

5 lutego 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Zabezpieczone: Przemiany społeczne i gospodarcze w XVIII wieku – 6.02.

5 lutego 2023
Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Następna strona »