Koło przyrodnicze

Zabezpieczony: Owady, ryby-5.05.20 r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Rośliny uprawne – 5.05.20r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Rośliny łąk -5.05.20r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Rośliny wodne -4.05.20r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Drzewa i krzewy – 4.05.20r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Życie w jeziorze – 5.05.2020 r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Zabezpieczony: Parki narodowe-5.05.2020 r.

5 maja 2020
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

DZIEŃ ZIEMI – 22.04.2020 r.

22 kwietnia 2020

Jak każdego roku, 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Zwykle wiąże się to z różnego rodzaju inicjatywami i akcjami na świeżym powietrzu. Tym razem jednak z oczywistych względów, jest inaczej…. Zachęcam do refleksji…

———————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————–

Ekotest 2019 – 13.03.2019

13 marca 2019
Ekotest
Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.
Zostanie przeprowadzony w szkołach, które zgłoszą chęć udziału, pod opieką nauczyciela-organizatora w dniu 26 kwietnia 2019 r.
W celu wyrównania szans wszystkich uczestników, uczniów podzielono na cztery kategorie wiekowe:
         – klasy 3-4 szkoły podstawowej
         – klasy 5-6 szkoły podstawowej
         – klasy 7-8 szkoły podstawowej
         – klasy 3 gimnazjum
Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
NAGRODY
Każdy uczestnik EKOTESTU otrzyma dyplom uczestnika poświadczający udział w konkursie. Ponadto uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki otrzymają:
         – za zajęcie 1-go miejsca – metalowe dyplomy grawerowane oraz nagrody książkowe
         – za zajęcie miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
         – za zajęcie miejsca od 6 do 15 – dyplomy wyróżnienia.
Uwzględnia się miejsca ex aequo.
KALENDARIUM
29 marca – koniec zgłoszeń szkół do konkursu
24 kwietnia – dostarczenie przez OCE niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu (w przypadku nieotrzymania materiałów do 24 kwietnia prosimy o kontakt telefoniczny)
26 kwietnia – przeprowadzenie konkursu
26 kwietnia – wysłanie pocztą wypełnionych kart odpowiedzi na adres OCE oraz opłata za konkurs
31 maja – przekazanie szkole wyników EKOTESTU wraz z nagrodami, dyplomami oraz statystykami
——————————————————————————————————————————————————————

Zabezpieczony: Ekotest – materiały -12.03.2019

12 marca 2019
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Następna strona »