Edukacja Historyczna

Dzień z polskimi bohaterami narodowymi – lekcje muzealne -6.03.2019

6 marca 2019

IMG_20190306_113332Pod hasłem ,,Dzień z polskimi bohaterami” uczniowie klas: IVB, IVD i IVC w marcu uczestniczyli w dwóch lekcjach w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W czasie zajęć uczniowie poznali przyczyny, dla których te a nie inne postacie zasłużyły na miano bohatera narodowego.

,,Tadeusz Kościuszko i Jego Miłość Do Ojczyzny” – to temat pierwszej lekcji przeprowadzonej przez panią kustosz – Kamilę Lutek ? Urbaniak i odbywającej się w przestrzeni wystawy stałej ?Drogi do Niepodległej 1791-1921. Co charakterystyczne i warte podkreślenia Tadeusz Kościuszko, tak za życia jak i po śmierci, był bliski wszystkim Polakom. Jego postać nie wzbudzała kontrowersji, nie dzieliła narodu, ale go jednoczyła. Darzony był szacunkiem we wszystkich warstwach i środowiskach społecznych. Kolejne rocznice kościuszkowskie upamiętniane były w XIX i XX w. przez partie konserwatywne, niepodległościowe, ludowe, lewicowe, robotnicze, a także Kościół. W czasach zaborów, w sanacyjnej II RP czy w rządzonej przez komunistów PRL, Kościuszko niezmiennie był postrzegany jako symbol wolności, niezłomny bojownik o niepodległość Polski i prawdziwy patriota.

Kto To Taki ? Dzięki Niemu Świętujemy 11 Listopada? Nie trudno sie domyślić, że bohaterem drugich zajęć był Józef Piłsudski. Mówimy niepodległość, myślimy Piłsudski. Wąsaty jegomość w wysłużonej maciejówce i bystrym spojrzeniem łypiącym spod krzaczastych brwi – żadna inna sylwetka nie zrosła się w zbiorowej pamięci Polaków z wydarzeniami z listopada 1918 roku bardziej, niż on. Był bez wątpienia człowiekiem wielkiego formatu, pozostając przy tym normalnym i ludzkim. Warto wspomnieć, że lekcje były uzupełnione wejściem na wystawy w celu prezentacji wybranych pamiątek związanych z daną postacią. Uczestnicy mieli również okazję pracować z eksponatami i cennymi pamiątkami. Lekcje muzealne były również okazją do refleksji nad postaciami, ich dokonaniami i wyborami, przed jakimi stawali w trudnym czasie. Niewątpliwie uświadomiły uczniom potrzebę poznawania historii, by lepiej rozumieć procesy zachodzące we współczesności.

Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej – 16.12.2018

16 grudnia 2018

IMG_20181211_121806 Uczniowie klasy VI a i VI f w grudniu uczestniczyli w prelekcji historycznej pt. ,,Germanizacja dzieci polskiej w okresie drugiej wojny światowej?. Prelegent pan Artur Ossowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi przybliżył młodzieży mechanizm germanizacji oraz indywidualne losy dzieci polskich, które zdołały wyrwać się z nazistowskiego społeczeństwa i powrócić do ojczyzny. Przedstawi tragedię jednostki, narodu, dziecka  efekt celowej polityki okupanta, który zmierzał do eksterminacji narodów ,,niższych” od rasy germańskiej. Łódź – miasto położone na terenach wcielonych do III Rzeszy – otrzymała nazwę Litzmanstadt.

—————————————————————————————————————————————-

IMG_20181211_121806-1Trwało tu osiedlanie się Niemców oraz przesiedlanie lokalnej ludności polskiej i żydowskiej. Wysiedleńcy trafiali często do prowizorycznych obozów przejściowych i przesiedleńczych, które stawały się ośrodkami rozdziału siły roboczej i wynaradawiania. Władze nazistowskie tworzyły także specjalne obozy dla dzieci, które oddzielano od rodziców i kierowano do pracy lub poddawano germanizacji. Dzieci spełniające nazistowskie kryteria rasowe przeznaczano do zniemczenia. W zależności od wieku, trafiały do niemieckich rodzin zastępczych, niemieckich szkół ojczyźnianych, do niemieckich rodzin na wsi, do placówek Hitlerjugend (chłopcy) i Bund Deutcher Mädel (dziewczęta) oraz ,,ludowych ośrodków wychowawczych? w Niemczech oraz ośrodków germanizacji na terenie Kraju Warty. Po wojnie polskie władze podjęły starania o rewindykację zgermanizowanych dzieci z obszaru Niemiec. Do 1947 r. powróciło do Polski blisko 30 tys. małych Polaków, z 200 tys. germanizowanych w czasie II wojny światowej.

Źródło informacji: http://www.sp12.piotrkow.pl

—————————————————————————————————————————————–

Zabezpieczony: Zagadnienia do sprawdzianu_klasa 5_Starożytna Grecja -10.12.2018

10 grudnia 2018
Wprowadź swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:

Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr – 11.11.2018

11 listopada 2018

 Ojczyzna (Prolog)

O miasta w dole tam, gdzie pułap dymu leży,

o rzeki w dole tam, o wsi jak białe stogi,

gdzie maszyn ruch i gdzie ociera złote rogi

w odbiciu szybkich rzek zielony jeleń chmur.

Obłoki górą płyną, obłoki są jednakie

jak ścigający korab albo odbicie fal,

które mijają sen i są jak ludziom ptaki

nad ogień i nad stal.

I w moim kraju one jak indziej niosą szept,

i w moim kraju one jakby przez obcą dłoń

niesione – tworzą obraz, który samotny rzeźbiarz

układa mimo huku albo pogłosu trąb.

A w dole jest ojczyzna – to, co się nie nazywa,

to, co jest przypomnieniem najdalszych cichych lat,

t to, co w oku łza, przez którą widać świat,

i to, co w sercu sen i nawałnice rąk.

O, dajcie, dajcie ręce, niech w drżeniu poznam sen,

co wzrasta i aniołem pozostał pod powieką.

Ojczyzna moja tam, tam jest i tak daleka,

jak jest podana dłoń człowieka dla człowieka.

Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr

i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr,

i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk,

i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg.

Ojczyzna moja tam, jak łańcuch martwych ciał

i leży na niej głaz, spod niego zieleń tryska.

O ziemio, tyś jest obraz ciosany z krwawych skał,

ty jesteś duchom grób i duchom jak kołyska.

Kto ciałem, temu kat obcina głowy taran,

kto duchem, temu kat nie zetnie głów płomienia,

bo gdzie się kończy zbrodnia, tam się zaczyna kara,

i tam zaczyna niebo, gdzie się kończy ziemia.

5 IV 42 r.

/Krzysztof Kamil Baczyński/

—————————————————————————————————————————————-

 


			

1000 osób zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego – 09.11.2018

9 listopada 2018
9 listopada o godzinie 11.11 nasza szkoła włączyła się w akcję bicia rekordu „Rekord dla Niepodległej”. Rekord biła cała społeczność SP12 w liczbie 1000 osób – uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

Uczniowie stworzyli flagę biało-czerwoną i w obecności sztandaru szkoły oraz zaproszonych gości odśpiewali w postawie zasadniczej wszystkie 4 zwrotki hymnu.

Towarzyszyła temu wydarzeniu podniosła i bardzo uroczysta atmosfera. To było niesamowite widowisko! Mamy fantastycznych uczniów! Brawo!

Źródło informacji: http://www.sp12.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/1000-osob-zaspiewalo-hymn-r1201
—————————————————————————————————————————————

Karolina Grzywacz-laureatką 7. edycji konkursu historycznego ,,Gloria Victis! Życie i działalność rotmistrza Witolda Pileckiego” -26.05.2017

26 maja 2017

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego ?Grota? w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowały dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 7. edycję konkursu historycznego ,,Gloria Victis! Życie i działalność rotmistrza Witolda Pileckiego”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy zamknął się 1 marca 2017 r. w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, drugi odbył się 25 maja 2017 r. w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Oba etapy miały formę testu: pierwszy sprawdził wiedzę uczestników z zakresu historii Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-1945, drugi związany był z życiem i działalnością rtm. Witolda Pileckiego.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Milena Połeć (LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie – 77 pkt. na 78 możliwych)

II miejsce – Jakub Cieśliczka (ZSP nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie – 74 pkt.)

III miejsce – Karolina Grzywacz (I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie – 73 pkt.) 

Nagrody finalistom wręczył dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Towarzyszyli mu dr hab. Janusz Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim oraz Bogusław Łukaszewski, dyrektor ZSP nr 1. Wśród realizatorów konkursu Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN reprezentowali Grzegorz Nawrot, Bartłomiej Kluska i Magdalena Zapolska-Downar, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN i zarazem Klub im. gen. ,,Grota” w Piotrkowie – Paweł Wąs, ZSP nr 1 – Sebastian Wojtaś, pomysłodawca konkursu. Konkurs odbywał się pod patronatem Krzysztofa Chojniaka, Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W ubiegłym roku szkolnym Karolina będąc uczennicą klasy III gimnazjum również brała udział w tym konkursie. Wówczas zabrakło jej kilka punktów, aby dostać się do finału. Bardzo się cieszę, że tym razem się udało:)

Gratuluję  Karolcia i życzę samych sukcesów:)

Informacje zaczepnięto ze strony:https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/38231,Final-7-edycji-konkursu-historycznego-Gloria-Victis-Zycie-i-dzialalnosc-rotmistr.html

—————————————————————————————————————————————–

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii-14.03.2017

14 marca 2017

Z radością informuję, że Wojciech Strzelczyk – uczeń klasy V  został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, dla uczniów szkół podstawowych. Aby dostać się do ścisłego finału, tego trudnego konkursu, Wojtek  musiał przejść najpierw przez eliminacje szkolne, a następnie rejonowe. W drugim etapie uzyskał najwyższy wynik spośród startujących uczestników – 91,25%. Do trzeciego etapu przeszło 27 uczniów ze 1500 startujących:) Chcę podkreślić, że materiał konkursowy obejmował treści programowe od starożytności do wydarzeń okrągłego stołu i zalecanej literatury.

Wojtuś gratuluję Ci sukcesu i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze  lepiej;)

—————————————————————————————————————————————–

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-1.03.2017

1 marca 2017

                                                                                 

1 marca po raz kolejny obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

 

Źródło: ipn.gov.pl/

—————————————————————————————————————————————-

Klip zawiera fragmenty widowiska teatralnego Sceny Faktu Teatru Telewizji „Śmierć rotmistrza Pileckiego” (reż. R. Bugajski). Wiersz recytuje Jerzy Zelinik

—————————————————————————————————————————————–

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – Wyniki eliminacji rejonowych-22.02.2017

22 lutego 2017

Z nieukrywaną radością informuję, iż uczeń klasy V b – Wojciech Strzelczyk zakwalifikował się do III etapu konkursu uzyskując 91,25% i 9 marca będzie walczył o tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla Szkół Podstawowych.

—————————————————————————————————————————————-

Oni czyny zostawili pokoleniom i w czynach pokoleń żyć muszą przez wieki-11.11.2016

19 listopada 2016

11-listopada-92-rocznicaPożółkłe liście na ziemię padają,

Padają cicho, wielkie złote kiście,

I swym szaleństwem dziwne rzeczy mówią

Pożółkłe liście…

Mówią szelestem swym cicho, bezgłośnie,

Jak w listopadzie zawitał dzień wielki,

Jako nasz sztandar łopotał radośnie,

Jak słońce zeszło, płosząc precz mrok wszelki.

Szemrzą te liście, jak wzbił się do góry

Wolny od kajdan, gdy sam zerwał pęta,

Potężny, jasny Orzeł srebrnopióry,

Jak zmartwychwstała nasza Polska święta.

A na rozstaju dróg przeszłości mara.

W koło purpurą płoną senne głogi.

Krzyż stoi smętny, ta mogiła szara.

Symbol męczeńskiej Synów Polski drogi.

Pożółkłe liście na ziemię padają,

Po łąkach snuje się nić srebrno – biała,

Ci co dziś żyją, wszyscy wolność mają,

Tym, co umarli, za to cześć i chwała!

14 listopada 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, złożony z wierszy i pieśni patriotycznych pn. Oni czyny zostawili pokoleniom i w czynach pokoleń żyć muszą przez wieki… Przypomnieli  wydarzenia sprzed 98 lat.

—————————————————————————————————————————————-

Następna strona »