Publikacje

Publikacje – zaktualizowane 01.09.2017

1 września 2017

Historia/WOS

1.Autor: Joanna Wieczorek i Irena Zielińska: Projekt pn. W hołdzie Szarym Szeregom zawiera: Scenariusz spektaklu słowno-muzycznego pt. Pięknie umierać i pięknie żyć  ZOBACZ
Słownik terminów związanych z Szarymi Szeregami ZOBACZ– Prezentację multimedialną z wycieczki do Warszawy: Śladami Szarych Szeregów ZOBACZ Wywiad z panem profesorem Robertem Glińskim, reżyserem filmu: Kamienie na szaniec.


2.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz lekcji historii/koła historycznego – Historia piotrkowskiego getta. ZOBACZ (PDF 1,7 MB)


3.Autor: Joanna Wieczorek:Scenariusz lekcji historii dla I klasy gimnazjumMonarchia Karola Wielkiego ZOBACZ (PDF 1815 KB)


4.Autor: Joanna Wieczorek:Scenariusz lekcji historii (w integracji z wiedzą z zakresu języka polskiego i muzyki) w klasie II gimnazjum – Fryderyk Chopin – ,,Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel ’’ (Cyprian Kamil Norwid) ZOBACZ (PDF  495 KB)


5.6.7.Autor: Joanna Wieczorek: Zadania do egzaminu gimnazjalnego: Egipt (PDF 564 KB), Grecja (PDF 1344 KB) , Rzym (PDF 598 KB)


8.Autor: Joanna Wieczorek: Propozycja konkursu, który zawiera treści patriotyczno-historyczne pn. Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska ZOBACZ


9.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz lekcji koleżeńskiej z historii najnowszej w ramach współpracy z IPN dla klasy III Gimnazjum ZOBACZ


10.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji 11 listopada pn. Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!… ZOBACZ


11.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz lekcji interdyscyplinarnej: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum do realizacji na zajęciach kola historycznego A historia wciąż milczy o Tobie- 70 lat po zbrodni wołyńskiej ZOBACZ


12.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz z wiedzy o społeczeństwie/edukacji europejskiej dla klasy I a gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach w dniu 15.12.2009 r. (dotyczący uwolnienia więźnia sumienia  za pomocą międzynarodowej organizacji pozarządowej Amnesty International) ZOBACZ scenariusz, ZOBACZ załączniki (RAR)


13.14.15.Autor: Joanna Wieczorek: Zadania gimnazjalne z historii Polski: Jadwiga i Jagiellonowie ZOBACZ ;Zadania gimnazjalne z wiedzy o społeczeństwie/edukacji europejskiej ZOBACZ (cz.1) ZOBACZ (cz.2)


16.Autor: Joanna Wieczorek: Prezentacje PowerPoint Najsłynniejsze święte księgi świata-Księga Hioba. Prezentacja przygotowana do realizacji zajęć koła historycznego. ZOBACZ (RAR 4,9 MB), ZOBACZ (PDF 1,69 MB)


Biologia/Przyroda

17.Autorzy: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach i Maciej Wieczorek Technikum Leśne w Bujnach  Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV  Las – najwspanialszy dar natury – lekcja powtórzeniowa ZOBACZ


18.Autorzy: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach i Maciej Wieczorek Technikum Leśne w Bujnach Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV Woda – niezwykła ciecz ZOBACZ.


19.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz lekcji przyrody/biologii Budowa i funkcje kwasów nukleinowych scenariusz _biologia_ 


Uroczystości i imprezy szkolne

20.21.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusze zakończenia nauki w gimnazjum ZOBACZ, ZOBACZ

22.Autorki: Joanna Wieczorek, Edyta Pawłowska, Barabara Zielonka: Scenariusz i prezentacja szkolnej imprezy z okazji Walentynek ZOBACZ (scenariusz), ZOBACZ (spakowany plik pokazu PowerPoint)


23.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz Montażu słowno-muzycznego pn. Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ZOBACZ


24.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz montażu słowno-muzycznego pn. Portret Matki Wyjątkowej z okazji Dnia Matki ZOBACZ, prezentacja (PDF) ZOBACZ


Programy edukacyjne

25.Autor: Joanna Wieczorek: Scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pn. Na ziemi, którą ja i ty też Zamieniliśmy w morze łez  pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wyróżniony w IV  Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym ,,Uczymy się PaTrzeć” jako scenariusz rekomendowany przez ogólnopolski program Komendy Głównej Policji ,,Profilaktyka a Ty”. Tematyka poświęcona problemowi wykluczenia ZOBACZ


26.Autor: Joanna Wieczorek: Program autorski szkolnego koła historycznego ZOBACZ


Edukacja regionalna

27.Autor: Joanna Wieczorek: Program edukacji regionalnej dla gimnazjum pn. Cmentarze, pomniki wiele mówią o przeszłości” ZOBACZ


Materiały powyższe są zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi: http://www.wodn.lodz.pl /


Pozostałe:

28.Autor: Joanna Wieczorek, Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim ,,Wiadomości Historyczne”, nr 1/2013.


29.Autor: Joanna Wieczorek, Ojcowie Założyciele Europy, ,,Wiadomości Historyczne”, nr 4/2015.


Scenariusze

19 grudnia 2010

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi scenariuszami lekcji historii:


Nowa ideologia- faszyzm


Fryderyk Chopin- „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” [Cyprian Kamil Norwid]


Mój dom, moja ojczyzna


Noc listopadowa (1830)


Teatr grecki

—————————————————————————————————————————————–

Scenariusz Amnesty International- 15.12.2009

16 grudnia 2009

Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej (we współpracy z nauczycielem języka angielskiego) dla klasy I a gimnazjum do realizacji w ZSG w Niechcicach w dniu 15.12.2009 r.


1. 0. Scenariusz Amnesty International


1. 1. Maraton pisania listów


1. 3. Krzyżówka- prawa człowieka


1.4. Podręcznik


1. 5. III generacje praw czlowieka

Scenariusz – „Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim”

15 marca 2006

Scenariusz lekcji historii w klasie II b Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach do realizacji w dniu 14 lutego 2006 roku.
Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim