Bezsensem jest-18.11.2017

18 listopada 2017

Bezsensem jest, gdy ktoś wielkodusznie rozdaje to, co zabrał innym drogą oszustwa i kradzieży. To tak, jakby najpierw wrzucił srebro do rzeki, a potem chciał je wyłowić.

/Gampopa/

—————————————————————————————————————————————

O wartości człowieka świadczy lista jego przyjaciół-17.11.2017

17 listopada 2017

O wartości człowieka świadczy lista jego przyjaciół, o popularności – lista jego wrogów.

/Andrzej Majewski/

—————————————————————————————————————————————–

Złoto sprawdzamy w ogniu-16.11.2017

16 listopada 2017

Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu.

/Isokrates/

—————————————————————————————————————————————-

Czas jest jak wiatr-15.11.2017

15 listopada 2017

Czas jest jak wiatr, a my jak fale.

/Alernon Charles Swinburne/

—————————————————————————————————————————————-

 

Życie jest większe od legend-14.11.2017

14 listopada 2017

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.

/Stefan Wyszyński/

—————————————————————————————————————————————-

 

Człowiek, który się nie myli-13.11.2017

13 listopada 2017

Człowiek, który się nie myli, drzewo, które się nie pali – nie istnieją.

/Przysłowie abisyńskie/

—————————————————————————————————————————————–

Gdyby ludzie mieli nad wszystkim władzę12.11.2017

12 listopada 2017

Gdyby ludzie mieli nad wszystkim władzę, świat przestałby istnieć.

/Fiodor Dostojewski/

—————————————————————————————————————————————–

Jest coś w tym-11.11.2017

11 listopada 2017

Jest coś w tym, że człowiek chce być blisko ojczystej ziemi.

/Owidiusz/

—————————————————————————————————————————————–

Przyroda nie lubi kłamstwa-10.11.2017

10 listopada 2017

 

Przyroda nie lubi kłamstwa.

/Thomas Carlyle/

—————————————————————————————————————————————–

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie-9.11.2017

9 listopada 2017

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

/Michał Gogol/

—————————————————————————————————————————————-

Następna strona »